Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม

in-House Training Online Request
SSR Quality Center(Thailand) Co;Ltd. สำนักงานใหญ่

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

Tel. 02-102 1898 , 092-835-2953 , 081-3183616, 092-775-5853
Fax: 02-5696537
E-mail :ssr.qualitycenter@gmail.com

www.ssrqualitycenter.com


หลักสูตรอบรมที่ต้องการ : *
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กลุ่มผู้เข้าอบรม :
จำนวนผู้เข้าอบรม : *
วันเวลาที่จะจัด : *
งบประมาณ :
ผู้ประสานงาน :
ชื่อบริษัท : *
ที่อยู่บริษัท (สำหรับออกใบกำกับภาษี) : *
 
 

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×