" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-006 : กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ ชิ้นส่วน

(Production Part Approval Process 4th Edition)

       
 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและ Supplier รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน เป็นกระบวนการในการอนุมัติผลิตภัณฑ์และชิ้นงานซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย เจเนอรัลมอเตอร์   ฟอร์ด มอเตอร์ และ ไครส์เลอร์ โดยที่กระบวนการดังกล่าวได้ถูกแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉบับปัจจุบันได้ถูกแก้ไขตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2006 ในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในหลักการของกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน (PPAP) รวมถึงข้อกำหนดในการอนุมัติและการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนกับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 

 
 
 

   
 

   
 
    


 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1.แนวคิดของกระบวนการ APQP
2.PPAP สัมพันธ์กับ APQP อย่างไร
3.กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วน PPAP
4.ข้อกำหนดของการอนุมัติชิ้นส่วน
5.ข้อกำหนดของการส่งมอบ
6.ระดับการส่งมอบ

ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท


*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×