หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

(Ideal Purchasing Role)


 วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
ภ.บ., น.บ.,  C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 

                ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมบริหารงานการจัดซื้อ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2531 และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งนายกสมาคมอย่างต่อเนื่องจนมาถึง มีนาคม 2550 รวม 13 สมัย อยู่ในตำแหน่งนายกสมาคมติดต่อกัน รวมทั้งสิ้นเป็นเวลาถึง 18 ปี 4 เดือน ปัจุบันเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถาวร ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

 การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย 
ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือด้อยในสายตาของสังคม

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 68 - วันอังคารที่      13 มิถุนายน      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 69 - วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 70 - วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 71 - วันอังคารที่     12 กันยายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 72 - วันจันทร์ที่        9 ตุลาคม         2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 73 - วันพฤหัสบดีที่   9 พฤศจิกายน  2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา เวลา 9.00 - 16.00 น.

• อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ
• บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร 
• ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน 
• บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI, ESI, MRB 
• ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน 
• ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์ 
• ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People 
• วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้ 
• เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
• ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI, CSF, BSC, Benchmarking 
• ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive 
• ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
• ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×