หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กันยายน 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 6 ก.ย. 65

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 6 ก.ย. 65

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 7 ก.ย. 65

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

พ. 7 ก.ย. 65

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 7 ก.ย. 65

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 8 ก.ย. 65

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ                   

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 8 ก.ย. 65

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ                   

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 8 ก.ย. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พฤ. 8 ก.ย. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

ศ. 9 ก.ย. 65

PS-094 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 9 ก.ย. 65

PS-094 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 9 ก.ย. 65

PS-064 : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 9 ก.ย. 65

PS-041 : การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 9 ก.ย. 65

PS-041 : การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 10 ก.ย. 65

PS-015Z : แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 13 ก.ย. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,900.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

3,000.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

3,900.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-042 : เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

พ. 14 ก.ย. 65

PS-042 : เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

พฤ. 15 ก.ย. 65

PS-097 : เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ

อ.ธีรทูล

3,000.00

พฤ. 15 ก.ย. 65

PS-097 : เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 15 ก.ย. 65

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 15 ก.ย. 65

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 16 ก.ย. 65

PS-015Z : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 16 ก.ย. 65

PS-088 :การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 17 ก.ย. 65

PS-086Z : กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 19 ก.ย. 65

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 19 ก.ย. 65

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 19 ก.ย. 65

PS-034 :การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

จ. 19 ก.ย. 65

PS-034 :การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

อ. 20 ก.ย. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 20 ก.ย. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 20 ก.ย. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

อ. 20 ก.ย. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

อ. 20 ก.ย. 65

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณรมณีย์

3,000.00

พ. 21 ก.ย. 65

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 21 ก.ย. 65

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 21 ก.ย. 65

PS-063 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 21 ก.ย. 65

PS-063 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

PS-023 :การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

PS-023 :การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

PS-099 :แนวทางการจัดการ PDPA สำหรับงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.000

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-047 : แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-047 : แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 23 ก.ย. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 24 ก.ย. 65

PS-049Z : พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 26 ก.ย. 65

PS-057 : เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ            

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 26 ก.ย. 65

PS-057 : เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ            

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 27 ก.ย. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 27 ก.ย. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 27 ก.ย. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 27 ก.ย. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 28 ก.ย. 65

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 28 ก.ย. 65

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 28 ก.ย. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

พ. 28 ก.ย. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

พฤ. 29 ก.ย. 65

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 29 ก.ย. 65

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 29 ก.ย. 65

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×