หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กันยายน 2564
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 2 ก.ย. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 3 ก.ย. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ส. 4 ก.ย. 64

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 6 ก.ย. 64

Lean Procurement Workshop (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 7 ก.ย. 64

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 8 ก.ย. 64

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 8 ก.ย. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 9 ก.ย. 64

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 10 ก.ย. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ส. 11 ก.ย. 64

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 13 ก.ย. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

จ. 13 ก.ย. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 14 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 14 ก.ย. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พ. 15 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 15 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 16 ก.ย. 64

อาวุธของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพ (ZOOM ออนไลน์ - ครึ่งวัน)   อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พฤ. 16 ก.ย. 64

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

ศ. 17 ก.ย. 64

Incoterms® 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 17 ก.ย. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 18 ก.ย. 64

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 20 ก.ย. 64

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 21 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - เต็มวัน)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 22 ก.ย. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 23 ก.ย. 64

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 23 ก.ย. 64

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 24 ก.ย. 64

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 24 ก.ย. 64

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 25 ก.ย. 64

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 27 ก.ย. 64

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 27 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 28 ก.ย. 64

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 29 ก.ย. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 29 ก.ย. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 30 ก.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พฤ. 30 ก.ย. 64

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.มนตรี

3,000.00

 


เว็บสำเร็จรูป
×