หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-088 : การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ
 (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM - ครึ่งวัน)
E-Procurement : Reinforce your procurement performance
 วิทยากร

วิทยากร :อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     ในโลกธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ความจำเป็นต้องบริหารด้วยความไวของการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันการณ์ ทันเวลา ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา ก็เช่นกัน ผู้บริหารการจัดซื้อสมัยใหม่มีความจำเป็นต้องบริหารข้อมูลที่ทันทีทันใด (Real time) และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการจัดซื้อ (Procurement tools) ที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการงานจัดได้เสมือนเป็นดั่งมืออาชีพ และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

        วิชา E-Procurement นี้ จะเปิดความคิดสร้างสรรค์และแนะแนวทางให้ผู้บริหารงานจัดซื้อและนักจัดซื้อได้สรรหาเครื่องมือ และประยุกต์ใช้เครื่องเหล่านั้นได้เหมาะสม รวมถึงการค้นหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ (Benefits) ให้กับองค์กรได้เหมาะสมที่สุด

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 24 - วันศุกร์ที่          19 พฤษภาคม   2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่  15 มิถุนายน      2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่  13 กรกฎาคม    2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 27 - วันศุกร์ที่          11 สิงหาคม      2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่    7 กันยายน      2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่  12 ตุลาคม        2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 30 - วันศุกร์ที่          10 พฤศจิกายน 2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 31 - วันศุกร์ที่          15 ธันวาคม      2566 - (เวลา 13.00 - 16.00 น.) ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา  

• E-Procurement คืออะไรกันแน่ ?

• รูปแบบต่างๆ ของ E-procurement

• วิธีเลือกใช้เครื่องมือด้าน E-Procurement

• ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ E-Procurement


อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 91 = 1,605 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×