หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 1 พ.ย. 65

PS-029 :บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 1 พ.ย. 65

PS-029 :บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 2 พ.ย. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 2 พ.ย. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 4 พ.ย. 65

PS-027 :การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 4 พ.ย. 65

PS-027 :การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ส. 5 พ.ย. 65

PS-086Z :กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 7 พ.ย. 65

PS-024 :วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 7 พ.ย. 65

PS-024 :วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 8 พ.ย. 65

PS-021 :วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 8 พ.ย. 65

PS-021 :วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 8 พ.ย. 65

PS-094 :กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 8 พ.ย. 65

PS-094 :กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

พ. 9 พ.ย. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พ. 9 พ.ย. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 10 พ.ย. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา              

อ.สุชาติ

3,000.00

พฤ. 10 พ.ย. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา              

อ.สุชาติ

3,900.00

พฤ. 10 พ.ย. 65

PS-044 :เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 10 พ.ย. 65

PS-044 :เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 11 พ.ย. 65

PS-064 :ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 11 พ.ย. 65

PS-041 :การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 11 พ.ย. 65

PS-041 :การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 12 พ.ย. 65

PS-049Z :พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 14 พ.ย. 65

PS-025 :การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 14 พ.ย. 65

PS-025 :การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 15 พ.ย. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 15 พ.ย. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 15 พ.ย. 65

PS-045 :หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 15 พ.ย. 65

PS-045 :หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 16 พ.ย. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พ. 16 พ.ย. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พ. 16 พ.ย. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี

3,000.00

พ. 16 พ.ย. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี

3,900.00

พฤ. 17 พ.ย. 65

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

พฤ. 17 พ.ย. 65

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

พฤ. 17 พ.ย. 65

PS-061 : การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

ศ. 18 พ.ย. 65

PS-088 :การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 18 พ.ย. 65

PS-015Z :Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 18 พ.ย. 65

PS-047 :แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 18 พ.ย. 65

PS-047 :แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

ส. 19 พ.ย. 65

PS-080 :การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

ส. 19 พ.ย. 65

PS-089 :พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 21 พ.ย. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 21 พ.ย. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 22 พ.ย. 65

PS-018 :จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 22 พ.ย. 65

PS-018 :จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 22 พ.ย. 65

PS-068 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 22 พ.ย. 65

PS-068 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-058 :กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-058 :กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-023 :การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 23 พ.ย. 65

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 24 พ.ย. 65

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณรมณีย์

3,000.00

พฤ. 24 พ.ย. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 24 พ.ย. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 25 พ.ย. 65

PS-077 :กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 25 พ.ย. 65

PS-077 :กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

จ. 28 พ.ย. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 28 พ.ย. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-031 :ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 29 พ.ย. 65

PS-031 :ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 30 พ.ย. 65

PS-057 :เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 30 พ.ย. 65

PS-057 :เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×