หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน สิงหาคม 2564
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 3 ส.ค. 64

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 4 ส.ค. 64

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 5 ส.ค. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พฤ. 5 ส.ค. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 6 ส.ค. 64

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ส. 7 ส.ค. 64

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (ออนไลน์ ผ่าน Zoom)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 9 ส.ค. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 10 ส.ค. 64

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทํารายงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 11 ส.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 ( เต็มวัน - ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

ส. 14 ส.ค. 64

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (ออนไลน์ ผ่าน Zoom)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 16 ส.ค. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

จ. 16 ส.ค. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 17 ส.ค. 64

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 17 ส.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (เต็มวัน - ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 18 ส.ค. 64

Lean Procurement Workshop (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 18 ส.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 19 ส.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 19 ส.ค. 64

Incoterms® 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 20 ส.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 20 ส.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM- ครุ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 20 ส.ค. 64

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 21 ส.ค. 64

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 23 ส.ค. 64

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 24 ส.ค. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 24 ส.ค. 64

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.มนตรี

3,000.00

พ. 25 ส.ค. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 25 ส.ค. 64

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 26 ส.ค. 64

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 26 ส.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 26 ส.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ครึ่งวัน - ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 27 ส.ค. 64

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 27 ส.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 28 ส.ค. 64

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (ออนไลน์ ผ่าน Zoom)

อ.ปัลลพ

1,300.00

 

 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×