หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 3 พ.ย. 65

QS-006 : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

อ.รมณีย์

2,000.00

พฤ. 10 พ.ย.65

QS-005 : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

2,000.00

อ. 15 พ.ย. 65

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900.00

พ. 16 พ.ย. 65

QS-010 : การพัฒนาผู้ขายตามข้อกำหนด IATF16949

อ.รมณีย์

2,900.00

อ. 22 พ.ย. 65

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,000.00

อ. 25 พ.ย. 65

QS-026 : การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

อ.รมณีย์

2,000.00

ศ. 25 พ.ย. 65

QS-029 :  ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,000.00

อา. 27 พ.ย. 65

QS-030 : วิธีการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระบบ IATF16949

อ.ทรงพล

3,000.00

อ. 29 พ.ย. 65

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

2,000.00

อ. 29 พ.ย. 65

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

3,000.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 16 พ.ย. 65

HR-011 : จิตสำนึกด้านคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,000.00

พฤ. 17 พ.ย.65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,000.00

พฤ. 17 พ.ย.65

HR-016 : การสร้างเสริมความรู้ด้านคุณภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น

อ.รมณีย์

3,000.00

พฤ. 24 พ.ย.65

HR-027 : การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย

อ.ชิษณะกัณฑ์

3,000.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 12 พ.ย. 65

PI-055 : 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน (5 S for safety at work)

อ.พงศ์สิทธ์

2,000.00

พฤ. 17 พ.ย.65

PI-056 : เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.รมณีย์

3,000.00

ส. 19 พ.ย. 65

PI-057 : ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ

อ.พงศ์สิทธ์

2,000.00

 


 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×