หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2564
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 2 พ.ย. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พ. 3 พ.ย. 64

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 4 พ.ย. 64

อาวุธของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพ (ZOOM ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 5 พ.ย. 64

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

ส. 6 พ.ย. 64

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 8 พ.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 9 พ.ย. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 9 พ.ย. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พ. 10 พ.ย. 64

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 11 พ.ย. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 12 พ.ย. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 12 พ.ย. 64

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ส. 13 พ.ย. 64

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 16 พ.ย. 64

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 17 พ.ย. 64

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 18 พ.ย. 64

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 19 พ.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 19 พ.ย. 64

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 20 พ.ย. 64

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 22 พ.ย. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 23 พ.ย. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - เต็มวัน)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 24 พ.ย. 64

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 25 พ.ย. 64

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 25 พ.ย. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 25 พ.ย. 64

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

อ.วัชระ

3,900.00

ศ. 26 พ.ย. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 26 พ.ย. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 26 พ.ย. 64

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 27 พ.ย. 64

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

อ.ปัลลพ

จ. 29 พ.ย. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 30 พ.ย. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. กมลทิพย์

3,000.00

 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×