หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 245
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 254,965
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 290
เมื่อวาน 412
ทั้งหมด 291,009
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มกราคม 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 4 ม.ค. 67

QS-002 แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

3,500/2,500

จ. 8 ม.ค. 67

QS-036 ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 9 ม.ค. 67

QS-032 การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.11 ม.ค.67

QS-003 ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ.-ศ. 11-12 ม.ค. 67

QS-012 VDA 6.3 Process Audit Version 4  ( 2 วัน)

อ.พงศ์สิทธิ์

7,800/5,000

พฤ.-ศ.11-12 ม.ค. 67

QS-037 การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001  (2วัน)

อ.พรประภา

7,800/5,000

อ. 16 ม.ค. 67

QS-021 การพัฒนาผู้ขายตามระบบบริหารคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 16 ม.ค. 67

QS-022 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.18 ม.ค.67

QS-005 การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

3,500/2,500

พฤ.18 ม.ค.67

QS-009 การตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการตามข้อกำหนด IATF16949

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ.18 ม.ค.67

QS-038 CQI-15v.2 การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงานเชื่อม

อ.พงษ์สิทธ์

3,500/2,500

พฤ.18 ม.ค.67

QS-040 รวมระบบ ISO14001&45001 และการนำไปใช้

อ.พรประภา

3,500/2,500

ศ. 19 ม.ค. 67

QS-039 VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA

อ.รมณีย์

3,500/2,500

อ. 23 ม.ค. 67

QS-001 ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ.25 ม.ค.67

QS-029 ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,900/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 3 ม.ค. 67

PI-052 การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ. 4 ม.ค. 67

PI-060 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,500/2,500

อ. 9 ม.ค. 67

PI-046 ปฏิรูปสู่ระบบองค์กรีนยุค 4.0

อ.โกศล

3,500/2,500

พฤ.11 ม.ค.67

PI-059 พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.พงษ์สิทธ์

3,500/2,500

พฤ.11 ม.ค.67

PI-064 การบริหารจัดการ Work-in-Process ในกระบวนการผลิต

อ.อนันต์

3,900/2,500

จ. 15 ม.ค. 67

PI-010 การลดต้นทุนด้วย Kaizen Technique และการประยุกต์ใช้หน้างาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 19 ม.ค. 67

PI-047 : เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 Mus ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

อ.พิทักษ์พงษ์

3,500/2,500

จ. 22 ม.ค. 67

PI-044 การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

จ. 22 ม.ค. 67

PI-054 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,500/2,500

อ. 23 ม.ค. 67

PI-020 เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,500/2,500

พฤ.25 ม.ค.67

PI-071 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

จ. 29 ม.ค. 67

PI-051 เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 4 ม.ค. 67

HR-009 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ. 4 ม.ค. 67

HR-032 การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ.วาณี

3,500/2,500

พฤ.18 ม.ค. 67

HR-037 การสื่อสารและประสานงาน อย่างไร ได้ทั้งใจและงาน

อ.พรเทพ

3,900/2,500

จ.29 ม.ค. 67

HR-044 : คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900/2,500

 
เว็บสำเร็จรูป
×