หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-015Z : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน 
(Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)
Green Procurement Policy for Sustainable procurement
 วิทยากร

วิทยากร :อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

    Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อสมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้น การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน  พนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 22 - วันศุกร์ที่           19 พฤษภาคม   2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่   15 มิถุนายน      2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่   13 กรกฎาคม    2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 25 - วันศุกร์ที่           11 สิงหาคม      2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่     7 กันยายน      2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่   12 ตุลาคม        2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 28 - วันศุกร์ที่           10 พฤศจิกายน 2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online
รุ่นที่ 29 - วันศุกร์ที่           15 ธันวาคม      2566 - (เวลา 09.00 - 12.00 น.) ZOOM Online


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

* ความสำคัญและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement (Important and International Standards related to Green Procurement)

* ข้อกำหนดในการจัดซื้อ-จัดหาแบบ Green Procurement  (Green Procurement Conditions)

* ปฏิบัติการ Green Procurement อย่างไรให้สำฤทธิ์ผล (Procurement Operation to Success in Green Procurement)

* แนวทางการเขียนคู่มือเพื่อการจัดซื้อแบบ Green Procurement (Green Procurement Manual Writing Guide) อัตราค่าอบรมสัมมนา

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×