หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน /Hotel
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กันยายน 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 6 ก.ย. 65

QS-006 : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

อ.รมณีย์

2,000.00

พฤ. 15 ก.ย.65

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,000.00

ศ. 16 ก.ย.65

QS-005 : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

2,000.00

อ. 20 ก.ย. 65

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

3,000.00

อ. 20 ก.ย. 65

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 1901

อ.รมณีย์

3,000.00

พ. 21 ก.ย. 65

QS-030 : วิธีการดำเนินการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระบบ IATF16949

อ.ทรงพล

3,000.00

พฤ. 22 ก.ย. 65

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

2,000.00

อ. 27 ก.ย. 65

QS-026 : การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

อ.รมณีย์

2,000.00

พฤ. 29 ก.ย.65

QS-010 : การพัฒนาผู้ขายตามข้อกำหนด IATF16949

อ.รมณีย์

2,900.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 7 ก.ย. 65

HR-016 : การสร้างเสริมความรู้ด้านคุณภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น

อ.รมณีย์

3,000.00

พฤ. 8 ก.ย. 65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,000.00

พ. 14 ก.ย. 65

HR-011 : จิตสำนึกด้านคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,000.00

พฤ. 29 ก.ย.65

HR-027 : การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย

อ.ชิษณะกัณฑ์

3,000.00

เว็บสำเร็จรูป
×