หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-001 : ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) วิทยากร

J.Pitakpong


: ปริญญาตรี
- วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
: อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (การจัดการการผลิต, การจัดการคุณภาพ)
: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี

 
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นกันได้ง่ายๆ นอกจากจะต้องมีความรู้และประสบการณ์แล้ว คนที่เป็นหัวหน้างานยังต้องแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากพนักงาน โดยที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาอะไร การเรียนรู้เทคนิคของการเป็นหัวหน้างานย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อที่จะบริหารงานได้อย่างราบรื่น


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


รุ่นที่  -  วันอังคารที่26มกราคม2564 

09.00 – 16.00 น.

โรงเเรมเซนต์เจมส์
รุ่นที่  -  วันพุธที่10มีนาคม2564 

09.00 – 16.00 น. 

 โรงเเรมเซนต์เจมส์
รุ่นที่  -  วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564 

09.00 – 16.00 น. 

 โรงเเรมเซนต์เจมส์
รุ่นที่  -  วันพุธที่ 7กรกฎาคม 2564 

09.00 – 16.00 น. 

โรงเเรมเซนต์เจมส์
รุ่นที่  -  วันศุกร์ที่10กันยายน 2564 

09.00 – 16.00 น. 

โรงเเรมเซนต์เจมส์
รุ่นที่  -  วันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน2564 

09.00 – 16.00 น. 

โรงเเรมเซนต์เจมส์
      
      
      
       หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาการสัมมนา : เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หัวข้อการสัมมนา      

1. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

2. กลไกในการทำงานเป็นทีม

3. การวางแผนและจัดคนเข้าทำงาน

4. การสอนงาน

5. การสั่งและมอบหมายงาน

6. การประเมินผลงาน

7. วิธีปฏิบัติในการเป็นหัวหน้างานที่ดี


ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป มอบส่วนลดท่านละ 400 บาท


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×