หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 99
เมื่อวาน 197
ทั้งหมด 203,738
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 114
เมื่อวาน 216
ทั้งหมด 231,926
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2566
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 2 พ.ย. 66

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier

อ.รมณีย์

4,300/3,300

ศ. 3 พ.ย. 66

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

จ. 6 พ.ย. 66

PS-110 วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อจัดหา

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 7 พ.ย. 66

PS-015 : การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ.รมณีย์

4,300/3,300

อ. 7 พ.ย. 66

PS-102 : การจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ESG

อ.วาณี

4,300/3,300

อ. 7 พ.ย. 66

PS-057 : เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 7 พ.ย. 66

PS-064 : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (Zoom Online-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

4,300/3,300

อ. 7 พ.ย. 66

PS-094  : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

4,300/3,300

พ. 8 พ.ย. 66

PS-090 : การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 8 พ.ย. 66

PS-020 : ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 9 พ.ย. 66

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 9 พ.ย. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า - บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300.00

ศ. 10 พ.ย. 66

PS-015Z : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

จ. 13 พ.ย. 66

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 14 พ.ย. 66

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 14 พ.ย. 66

PS-062 : ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

อ. จีรภา

4,300/3,300

พ. 15 พ.ย. 66

PS-070 : หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 15 พ.ย. 66

PS-031  : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 15 พ.ย. 66

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

4,300/3,300

พ. 15 พ.ย. 66

PS-007 : การบริหารการรับ-จ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ.16 พ.ย.66

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พงษ์

4,300.00

พฤ.16 พ.ย.66

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พฤ.16 พ.ย.66

PS-084 : เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

ศ. 17 พ.ย. 66

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

4,300/3,300

ศ. 17 พ.ย. 66

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ.กมลทิพย์

4,300/3,300

ศ. 17 พ.ย. 66

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

4,300/3,300

ศ. 17 พ.ย. 66

PS-041 : การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

ศ. 17 พ.ย. 66

PS-040 : การบริหารความเสี่ยงในการนำเข้า-ส่งออก

อ.มนตรี

4,300/3,300

จ. 20 พ.ย. 66

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 21 พ.ย. 66

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 21 พ.ย. 66

PS-076 : ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. จีรภา

4,300/3,300

พ. 22 พ.ย. 66

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 22 พ.ย. 66

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 22 พ.ย. 66

PS-106 : วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์กำหนดราคาขาย

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

พฤ.23 พ.ย.66

PS-095 : เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พฤ.23 พ.ย.66

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ.23 พ.ย.66

PS-108 : ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

พฤ.23 พ.ย.66

PS-109 : นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่

อ.ธนาศักดิ์

4,300/3,300

ศ. 24 พ.ย. 66

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

ศ. 24 พ.ย. 66

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

ศ. 24 พ.ย. 66

PS-114 : นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

อ.ธนาศักดิ์

4,300/3,300

ส. 25 พ.ย. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า - บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300.00

จ. 27 พ.ย. 66

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 28 พ.ย. 66

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 29 พ.ย. 66

PS-091 : สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

4,300/3,300

พ. 29 พ.ย. 66

PS-087 : การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี,อ.วิรัตน์

4,300/3,300

พ. 29 พ.ย. 66

PS-026 : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน

อ.อนันต์

4,300/3,300

 
เว็บสำเร็จรูป
×