หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)
 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving และข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ Cost saving แบบไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดความเสียหาย การสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนำวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...รับประกันได้ผล.....ใช้งานได้จริง และใช้ได้ทันที

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 169 - วันอังคารที่     23 พฤษภาคม    2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 170 - วันอังคารที่     20 มิถุนายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 171 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 172 - วันอังคารที่     22 สิงหาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 173 - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 174 - วันพุธที่          25 ตุลาคม         2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 175 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน   2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 176 - วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

วิธีทำรายงาน Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance

  (How to report cost saving, cost reduction & avoidance)

• เรื่องของ Benchmarking, CSF (Critical Success Factor), KPI (Key Performance Index) และ BSC (Balance scorecard)

• วิธีวัดผลงานแบบ Quantitative & Qualitative Performance Measurement

• วิธีดู Efficiency & Effectiveness และตรวจสอบงานจัดซื้อ 

 (Auditing the efficiency and purchasing effecttiveness)

• วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน 

 (How to write a clear and practical purchasing objective)

• รายงานจัดซื้อแบบไหนที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ 

 (Which type of purchasing report that executives must have)

• บทสรุปในการวัดผลงานที่ทุกบริษัทต้องสนใจ 

 (The latest research about how to measure)

• ตัวอย่างการทำรายงานที่ดีและสามารถแสดงผลงานได้ 

 (How to do the valuable purchasing report)

• ข้อพึงปฏิบัติ 11 ข้อ เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถืองานจัดซื้อ (How the purchaser get the recognition from executives)


ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel) รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×