หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)
P&S Role in Corporate/Company Cost Savings


 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

   การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทก็ยังประหยัดต้นทุนแบบไม่มีพลังเท่าที่ควร อีกทั้งการประหยัดบางวิธีก็ค่อนข้างอันตรายเพราะจะส่งผลร้ายต่อกิจการในระยะกลางและระยะยาวอย่างคาดไม่ถึง
      หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจบทบาทที่ถูกต้องของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการประหยัดต้นทุนของกิจการของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการประหยัดต้นทุนให้แก่กิจการ
ประโยชน์ที่จะได้
      - มีความเข้าใจในวิธีประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลร้ายในระยะยาว

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564            (เวลา 09.00 - 12.00 น.)  
รุ่นที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
รุ่นที่ 7 - วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564           (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

* ทำไมการประหยัดต้นทุนโดยฝ่ายจัดซื้อจึงให้ผลประโยชน์ด้านการเงินแก่บริษัทสูงกว่า รวดเร็วกว่า และง่ายกว่าฝ่ายอื่นในบริษัท * การประหยัดต้นทุนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการต่อรองราคาและยืดเครดิตเทอมนั้น เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน ทำเพียงครั้งสองครั้งก็จะเข้าทางตัน * ข้อคิดและยุทธศาสตร์ในการเล่นกับเครดิตเทอม มองให้ไกล คิดไปให้ยาว * นานาลูกเล่นของฝ่ายจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน * ข้อคิดในการประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก Cut the fat, not the muscle


อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ ID Line : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


ID Line : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×