หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กรกฎาคม 2564
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 2 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom เต็มวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 5 ก.ค. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พ. 7 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 9 ก.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 13 ก.ค. 64

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่าน ZOOM เต็มวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 14 ก.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

พ. 14 ก.ค. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พฤ. 15 ก.ค. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom เต็มวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 16 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ส. 17 ก.ค. 64

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (ออนไลน์ ผ่าน Zoom)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 19 ก.ค. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 20 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 20 ก.ค. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พ. 21 ก.ค. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พฤ. 22 ก.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

ศ. 23 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom เต็มวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 23 ก.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 29 ก.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 29 ก.ค. 64

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 30 ก.ค. 64

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ.ธีรทูล

1,300.00

 

 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×