หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 285
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 255,005
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 352
เมื่อวาน 412
ทั้งหมด 291,071
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กุมภาพันธ์ 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ.5-6 ก.พ. 67

QS-037 การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

7,800/5,000

พ. 7 ก.พ. 67

QS-036 ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อ.รมณีย์

3,900/2,500

จ.12 ก.พ. 67

QS-004 การวิเคราะห์ระบบการวัด

อ.ทรงพล

3,500/2,500

จ.12 ก.พ. 67

QS-017 เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

จ.12 ก.พ. 67

QS-038 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.22ก.พ.67

QS-001 ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ. 29 ก.พ. 67

QS-002 แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 1 ก.พ. 67

PI-018 : เทคนิคการบริหารโครงการ

อ.โกศล

4,300/3,300

จ. 5 ก.พ. 67

PI-052 การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

จ. 5 ก.พ. 67

PI-061 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

อ.โกศล

3,500/2,500

อ. 6 ก.พ. 67

PI-005 เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.รมณีย์

3,900/2,500

จ. 12 ก.พ. 67

PI-008 การปรับเรียบการผลิต

อ.ทรงพล

3,500/2,500

พ. 14 ก.พ. 67

PI-010 การลดต้นทุนด้วย Kaizen Technique และการประยุกต์ใช้หน้างาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 21 ก.พ. 67

PI-044 การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 21 ก.พ. 67

PI-053 การสร้างประสิทธิผลการบำรุงรักษาเชิงรุก

อ.โกศล

3,500/2,500

พ. 21 ก.พ. 67

PI-047 : เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 Mus ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900/2,500

พฤ. 22 ก.พ. 67

PI-062 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อ.โกศล

3,500/2,500

พ. 28 ก.พ. 67

PI-051 เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 12 ก.พ. 67

HR-015 การพัฒนา EQ เพื่อความสุข และความสำเร็จในงาน

อ.รจนกร          

3,900/2,500

จ. 12 ก.พ. 67

HR-028 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

จ. 12 ก.พ. 67

HR-036 การบริหารจัดการ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ.วาณี

3,900/2,500

พ.28 ก.พ.67

HR-044 คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900/2,500

พฤ.29ก.พ.67

HR-031 เทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รจนกร

3,500/2,000


 
เว็บสำเร็จรูป
×