หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน สิงหาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 4 ส.ค. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พฤ. 4 ส.ค. 65

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 4 ส.ค. 65

PS-087 : การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี และ อ.วิรัตน์

3,000.00

พฤ. 4 ส.ค. 65

PS-087 : การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี และ อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 5 ส.ค. 65

PS-020 : ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 5 ส.ค. 65

PS-020 : ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 8 ส.ค. 65

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 8 ส.ค. 65

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 9 ส.ค. 65

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 9 ส.ค. 65

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 9 ส.ค. 65

PS-064 : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 9 ส.ค. 65

PS-094 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 9 ส.ค. 65

PS-094 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

พ. 10 ส.ค. 65

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 10 ส.ค. 65

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 10 ส.ค. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 10 ส.ค. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ.11 ส.ค. 65

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ.11 ส.ค. 65

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา              

อ. สุชาติ

3,000.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา              

อ. สุชาติ

3,900.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-070 : หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 16 ส.ค. 65

PS-070 : หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 17 ส.ค. 65

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 17 ส.ค. 65

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 17 ส.ค. 65

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 17 ส.ค. 65

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-040 : กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-040 : กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-001 : วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-001 : วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-088 : การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ.18 ส.ค. 65

PS-015Z : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 19 ส.ค. 65

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 19 ส.ค. 65

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 19 ส.ค. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 19 ส.ค. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 20 ส.ค. 65

PS-089 : พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 22 ส.ค. 65

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

จ. 22 ส.ค. 65

PS-095 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

จ. 22 ส.ค. 65

PS-095 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

อ. 23 ส.ค. 65

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 23 ส.ค. 65

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 23 ส.ค. 65

PS-099 : แนวทางการจัดการ PDPA สำหรับงานจัดซื้อ

อ.ธีรทูล

1,300.00

อ. 23 ส.ค. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

อ. 23 ส.ค. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พ. 24 ส.ค. 65

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 24 ส.ค. 65

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 24 ส.ค. 65

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 24 ส.ค. 65

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณรมณีย์

3,900.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-032 : สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

อ.กิตติกร

3,000.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-032 : สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

อ.กิตติกร

3,900.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

พฤ. 25 ส.ค. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 26 ส.ค. 65

PS-091 : สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 26 ส.ค. 65

PS-091 : สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 26 ส.ค. 65

PS-012 : การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 26 ส.ค. 65

PS-012 : การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 27 ส.ค. 65

PS-054Z : พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 29 ส.ค. 65

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 29 ส.ค. 65

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 30 ส.ค. 65

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 30 ส.ค. 65

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

เว็บสำเร็จรูป
×