หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน เมษายน 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 4 เม.ย. 65

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 4 เม.ย. 65

กฏหมายการควบคุมการนำเข้า ส่งออก

อ.มนตรี

3,000.00

อ. 5 เม.ย. 65

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 5 เม.ย. 65

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 7 เม.ย. 65

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 8 เม.ย. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 8 เม.ย. 65

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,000.00

ส. 9 เม.ย. 65

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 9 เม.ย. 65

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 11 เม.ย. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ                   

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 11 เม.ย. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 19 เม.ย. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

อ. 19 เม.ย. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

อ. 19 เม.ย. 65

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

อ. 19 เม.ย. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 19 เม.ย. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 20 เม.ย. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 20 เม.ย. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 20 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 20 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 21 เม.ย. 65

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

อ.กิตติกร

3,900.00

พฤ. 21 เม.ย. 65

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

อ.กิตติกร

3,000.00

พฤ. 21 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 21 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 22 เม.ย. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 22 เม.ย. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 22 เม.ย. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

ศ. 22 เม.ย. 65

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ. 22 เม.ย. 65

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ส. 23 เม.ย. 65

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)             

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 23 เม.ย. 65

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

จ. 25 เม.ย. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 25 เม.ย. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 26 เม.ย. 65

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 26 เม.ย. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 27 เม.ย. 65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

พ. 27 เม.ย. 65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

พ. 27 เม.ย. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 27 เม.ย. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 27 เม.ย. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,00.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 28 เม.ย. 65

พฤ. 28 เม.ย. 65

การจัดซื้อในงานก่อสร้าง

กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ. อนันต์

อ. รมณีย์

3,000.00

3,000.00

ศ. 29 เม.ย. 65

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 29 เม.ย. 65

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×