หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ.2 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (เต็มวัน)

 

3,000.00

ส. 3 ก.ค. 64

PS-051 : การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผลแบบก้าวกระโดด

อ.ปัลลพ

3,900.00

จ.5 ก.ค. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

 

1,300.00

พ.7 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำาเข้า-ส่งออก

 

1,300.00

พ. 7 ก.ค. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พ. 7 ก.ค. 64

PS-039 : ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

อ. สุชาติ

3,900.00

พฤ. 8 ก.ค. 64

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า จากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 8 ก.ค. 64

PS-015 : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 8 ก.ค. 64

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00

ศ. 9 ก.ค. 64

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 9 ก.ค. 64

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ.9 ก.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

 

1,300.00

ส. 10 ก.ค. 64

PS-072 : ยกระดับองค์กรและภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0

อ.ปัลลพ

3,900.00

จ. 12 - อ. 13 ก.ค. 64


PS-032 : สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง ( 2 วันอบรม )

อ. กิตติกร + อ. สุชาติ

7,800.00

อ. 13 ก.ค. 64

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 14 ก.ค. 64

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 14 ก.ค. 64

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พ.14 ก.ค. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ

 

1,300.00

พ.14 ก.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ locoterm 2020

 

1,300.00

พฤ.15 ก.ค. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (เต็มวัน)

 

3,000.00

พฤ. 15 ก.ค. 64

PS-046 : ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 15 ก.ค. 64

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ.16 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

 

1,300.00

ศ. 16 ก.ค. 64

PS-028 : ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ส. 17 ก.ค. 64

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. จีรภา

3,900.00

ส. 17 ก.ค. 64

PS-048 : การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

อ.ปัลลพ

3,900.00

จ. 19 ก.ค. 64

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ.19 ก.ค. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

 

1,300.00

อ. 20 ก.ค. 64

PS-029 : บทบาทของงานจัด สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 20 ก.ค. 64

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,900.00

อ.20 ก.ค. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤดิ

 

1,300.00

อ.20 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการน่าเข้า-ส่งออก

 

1,300.00

พ. 21 ก.ค. 64

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 21 ก.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (เต็มวัน)

 

3,000.00

พ. 21 ก.ค. 64

PS-036 : การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พฤ. 22 ก.ค. 64

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 22 ก.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

 

1,300.00

พฤ. 22 ก.ค. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ.23 ก.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์: เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ

 

1,300.00

พฤ.29 ก.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ lncoterm 2020

 

1,300.00


เว็บสำเร็จรูป
×