หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มีนาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 5 มี.ค. 65

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 8 มี.ค. 65

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 9 มี.ค. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 10 มี.ค. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 10 มี.ค. 65

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 11 มี.ค. 65

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,000.00

ส. 12 มี.ค. 65

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 14 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 15 มี.ค. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 15 มี.ค. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 16 มี.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,9000.00

พ. 16 มี.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 17 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 17 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 17 มี.ค. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

ศ. 18 มี.ค. 65  

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

ศ. 18 มี.ค. 65  

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

ศ. 18 มี.ค. 65

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 19 มี.ค. 65

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 19 มี.ค. 65

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

จ. 21 มี.ค. 65

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

อ. 22 มี.ค. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 23 มี.ค. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 23 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 24 มี.ค. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 25 มี.ค. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 25 มี.ค. 65

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 25 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

ส. 26 มี.ค. 65

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 28 มี.ค. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 29 มี.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 29 มี.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 30 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00


 


เว็บสำเร็จรูป
×