หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-047 : แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

(Incoterms and Payment Terms for Purchasing in International Markets)

 วิทยากร
 อ.มนตรี ยุวชาติ
 อดีต: ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปัจจุบัน: ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

         กระบวนการข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้า กับธนาคาร  กับบริษัทประกันภัย หรือผู้ประกอบการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเข้าใจไม่ถูกต้อง นำมาใช้อย่างผิดๆ อาจเกิดความเสียหาย หรือทำให้กิจการเสียประโยชน์ได้  เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้องทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้ 

       (The process of terms and conditions in the documents must be used to negotiate with the bank partners with the insurance company. Or transport operators and other related If misunderstandings Wrongly used May damage Or may cause the business to lose benefit To allow foreign traders to use the new standardized delivery regulations in accordance with changes in costs, costs and risks. That occurs because the movement of goods from the origin to the destination throughout the delivery series In order for relevant parties to be able to coordinate with other agencies in a consistent manner, the institute has organized the seminar topics for your business benefits as follows:)

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่  - วันอังคารที่              13 มิถุนายน      2566         (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20/Zoom Online
รุ่นที่  - วันพฤหัสบดีที่          10 สิงหาคม      2566         (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20/Zoom Online
รุ่นที่  - วันจันทร์ที่                 9 ตุลาคม        2566         (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1. วงจรธุรกิจนำเข้าและส่งออก (Import and export business cycle)
2. การจัดทำสัญญาซื้อขาย (Preparation of sales contract)
3. การเลือกใช้ Incoterms® 2020 (Choosing Incoterms® 2020)
4. Rules for any mode or modes of transport 
    - EXW , FCA , CPT, CIP, DAT, DAP, DDP 
5. Rules for Sea and Inland Waterway of transport 
    - FAS, FOB ,CFR, CIF 
6. การใช้ L/C ( At sight Terms) 
7. การโอน L/C (L/C Transferable) 
8. Back to Back L/C 
9. Bill for Collection (B/C) 
     - D/P (Document Against Payment) 
    - D/A (Document Against Acceptance) 
    - Open Account      (T/T Payment) 
    - Advance of Payment  (T/T Payment) 
10. ถาม-ตอบ (Question-Answer)

 (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%   รวมเป็น 4,601 บาท 
*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×