หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มีนาคม 2564

วันที่จัดอบรม

ระบบคุณภาพ (Quality System)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 2 มี.ค. 64

QS-029 ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,900.00

พ. 10 มี.ค. 64

QS-001 : ข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 2015 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

2,900.00

พฤ. 11 มี.ค. 64

QS – 003  :  ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900.00

อ. 16-17 มี.ค. 64

QS-023 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย   ( 2 วัน )

อ.รมณีย์

5,800.00

พฤ. 18 มี.ค. 64

QS-012 : เทคนิคการออกแบบ Check List เพื่อการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

5,800.00

พฤ. 18-19 มี.ค. 64

QS – 005  : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง ( 2 วัน )

อ.เทวินทร์

5,800.00

พฤ. 18-19 มี.ค. 64

QS – 013 : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้  ( 2 วัน )

คุณพรประภา

5,800.00

อ. 23 มี.ค. 64

QS-026 : การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

อ.รมณีย์

2,900.00

พ. 24-25 มี.ค. 64

QS-024 : การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015    ( 2 วัน )

คุณพรประภา

5,800.00

ศ. 26 มี.ค. 64

QS-027 : การจัดการเชิงบูรณาการตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,900.00

อ. 30 มี.ค. 64

QS-002 : แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011

อ.รมณีย์

2,900.00

         มี.ค. 64

QS-019 : เทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,900.00

         มี.ค. 64

QS-016 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพสำหรับองค์กร

อ.รมณีย์

3,900.00

In-House Training Only

QS – 004  : การวิเคราะห์ระบบการวัด

อ.ทรงพล

In-House Training Only

In-House Training Only

QS – 009 : การตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการ และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์

อ.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-017 : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-015 : เทคนิคการบริหารจัดการงานเอกสาร และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-025 : ประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบ ISO 14001:2015

คุณพรประภา

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-028 : การจัดการความรู้ตามข้อกำหนด ISO 30401:2018 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

In-House Training Only


เว็บสำเร็จรูป
×