" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวิติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 3 .. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร " ออนไลน์ " ​

. เชี่ยวชาญ 

1,300.00

. 9 .. 64

จัดซื้อย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร" ออนไลน์ " ​

. จรูญโรจน์

1,300.00

พฤ. 18 .. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง" ออนไลน์ " ​

. เชี่ยวชาญ 

1,300.00

. 24 .. 64

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ" ออนไลน์ " ​

. เชี่ยวชาญ 

1,300.00

. 5 .. 64

PS-038 : นักจัดซื้อมือใหม่       

. กมลทิพย์ 

3,900.00

. 6 .. 64

PS-016 : การเขียนแผนกลยุทธ์ สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ

.ปัลลพ

3,900.00

. 8 .. 64

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

. 9 .. 64

PS-066 : เปิดโลกทัศน์การ จัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

. 10 .. 64

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

.สมเกียรติ 

3,900.00

. 10 .. 64

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

. 10 .. 64

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

. จันทรา

3,900.00

. 15 .. 64

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

. กมลทิพย์

3,900.00

. 16 - . 17 .. 64

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ( 2 วันอบรม )

. สุชาติ 

7,800.00

. 16 .. 64

PS-073 : การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

. จันทรา 

3,900.00

พฤ. 18 .. 64

PS-074 : การขจัดความสูญเปล่า ออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

. เชี่ยวชาญ 

4,900.00

พฤ. 18 .. 64

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 18 .. 64

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

. เชี่ยวชาญ 

4,900.00

. 19 - . 20 .. 64

PS-049 : การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง ( 2 วันอบรม )

.ปัลลพ

7,800.00

. 19 .. 64

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

. จันทรา 

3,900.00

. 20 .. 64

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

.สมเกียรติ 

3,900.00

. 22 .. 64

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

. สุชาติ 

3,900.00

. 22 .. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจ าต่อรองในงานจัดซื้อ

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

. 23 .. 64

PS-074 : จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

. เชี่ยวชาญ 

4,900.00

. 23 .. 64

PS-019 : วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis พร้อม Case Study และฝึกปฏิบัติ

. จรูญโรจน์ 

4,900.00

. 24 .. 64

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและ ราคาขายของซัพพลายเออร์

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

. 24 .. 64

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

. จรูญโรจน์ 

3,900.00

พฤ. 25 .. 64

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พฤ. 25 .. 64

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×