หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 115
เมื่อวาน 197
ทั้งหมด 203,754
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 131
เมื่อวาน 216
ทั้งหมด 231,943
“การวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient job analysis) “

บทความใหม่

 

การวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient job analysis)

 

เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ( Mobile : 092-835 2953, 092-775 5853 )

Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web:    www.ssrqualitycenter.com

 

สวัสดีค่ะ

 

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อีกไม่กี่วันใกล้วันแม่แล้วนะคะ แถมตรงกับวันหยุดยาวต่อเนื่อง ยังไงก็พาคุณแม่เที่ยวอย่างปลอดภัยไร Covid-19 นะคะ สำหรับบทความเดือนนี้ การวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ( Efficient job analysis )”

 

มีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้

1. ศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบของงาน หรืออาชีพ

2. แตกงานงานออกตามหน้าที่ หรือกลุ่มงาน

3. นำแต่ละกลุ่มงานในข้อ( 2.) มาแตกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละกลุ่มงาน

(ตามเนื้องาน)

4. เขียนขั้นตอนการปฎิบัติงานของแต่ละเนื้องานในข้อ (3.) ดังแผนภาพ

4.1ขั้นตอนการทำงานของแต่ละงานย่อยๆ

          4.2 กำหนดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้

          4.3 กำหนดความรู้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานย่อย

          4.4 กำหนดจุดสำคัญของงาน   ได้แก่ ข้อควรระวังในการทำงานอย่างปลอดภัย, Q-Point และ CSR เป็นต้น โดยมีตัวอย่าง คร่าวๆ ดังภาพ

 

 

จากที่อธิบายข้างต้นเป็นหนึ่งในการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน หากสนใจอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ "

 

 โดยคุณ รมณีย์ กองแก้ว (ผู้เขียน)

Tel./Line no. 092-835 2953

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×