หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques ) 

บทความใหม่


เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ

( Successful continuous improvement techniques )
โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.. 2563

Mobile : 092-835 2953, 02-102 1898  Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: www.ssrqualitycenter.com

 สวัสดีค่ะทุกท่าน กับวันดีๆวันนี้วันพุธที่ 9  เดือน 9 ปี 2563 สำหรับบทความในเดือนนี้ เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques )  ”  

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเราไม่ Focusเฉพาะเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการเหล่านั้นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การจัดการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ต้องมีวินัยและประสิทธิภาพ  ได้แก่การปลูกฝังวัฒนธรรมที่มีการเขียนข้อเสนอแนะ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และวัดผลได้เป็นตัวเลข

พนักงาน ( Employee  ) ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงหน้าที่ของตนโดยการตั้งคำถามกับสถานการณ์ที่มีโอกาสในการปรับปรุงและสามารถทำได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานของแบบง่ายๆ เลยเพียง 4 ข้อนี้

1.      ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  ( Own )องค์กรต่างๆจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแต่ละคนรู้สึกรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของตนต่อ บริษัท

2.      ความกระตือรือร้น  ( Enthusiasm )  โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ผัดวันประกันพรุ่งในการแก้ไขปัญหา

3.      ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน ( Job objective )

4.      ฝึกตั้งคำถามในแต่ละขั้นตอนการทำงาน จำเป็น? ล่าช้า? เปลือง? ผิดบ่อย? แล้วนำมาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข

สุดท้ายนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือวัฒนธรรมที่ใช้ไคเซ็นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทุกคนต้องถามว่า ทำไม ทำไม  เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้ฝึกคิดวิเคราะห์จากงานประจำวันที่ทำทุกวันๆ สามารถทำได้ดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก Deming Cycle หรือ PDCA กับการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

หรือจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กับการทบทวนของฝ่ายบริการ ( Management Review )

 

จากที่ได้กล่าวมาคร่าวๆ สั้นๆ ทั้ง 4 หัวข้อ สนใจอบรมเพิ่มเติมได้ในหลักสูตรการตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

(Quality Objective Setting and Continual Improvement) ในวันจันทร์ที่  16 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5)                        

                                                       

                                                                                  รมณีย์  กองแก้ว 9-9-63

        ( ผู้เขียน )


 
เว็บสำเร็จรูป
×