หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ( Factors of success in problem analysis and problem solving )

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา( Factors of success in problem analysis and problem solving )

 

 โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: www.ssrqualitycenter.com 

สวัสดี​ปีฉลู​ 2564​ ตรงกับวันเด็ก และเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็น 9 แรกของปี ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ท้าทาย และต้องรีบปรับตัวและลงมือ​สำหรับ​ยุค " New Normal​ " เราคงได้รับ​บทเรียน​ราคา​แสนแพงมาแล้วกับปีที่ผ่านมา...ปีนี้บทบาท​ควรจะชัดเจน​มากขึ้น  สำหรับ​ " Covid-19" และปัญหา​ รวมถึง​อุปสรรค​ต่างๆ

ขอเป็นกำลัง​ให้กับทุกท่าน คุณ​หมอ คุณ​พยาบาล และเจ้าหน้าที่​ของทางโรงพยาบาล​ที่ต้องรับความเสี่ยงกันในระหว่างการรอคอย "วัคซีน​" ที่จะมาในปีนี้... สำหรับบทความเดือนนี้  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา “( Factors of success in problem analysis and problem solving )

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

1.       รวบรวมสภาพปัจจุบัน ของการเกิดปัญหาทั้งก่อน และหลังการเกิดปัญหา เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ

2.       ใช้ 4M1Eเป็นหลักการในการวิเคราะห์ปัญหาดังนี้

 

Man (คน) : ใครที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้าง และผู้เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตนอย่างไร ในระหว่างการแก้ไขปัญหา การรักษา เพื่อลดผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังแก้ไขอยู่ เปรียบดังอุดรอยรั่วของเรือ คุณควรจะมองหาจุดที่อาจจะรั่วเพิ่มให้ครอบคลุมทั้งหมดและอุดทีเดียว หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็น การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่อาจจะเกิดขึ้น  


Machine ( เครื่องจักรอุปกรณ์ ) : อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือการรักษา มีวิธีการควบคุม หรือการเลือกประเภทของการใช้งานให้เหมาะสมกับปัญหา  การปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพอันนำมาสู่การมีประสิทธิผล  โดยเฉพาะหากเราเป็นภาคเอกชน หรือองค์กรใหญ่ๆ

 

Material​( วัตถุดิบ ) : คุณภาพหรือการเลือกใช้วัตถุดิบต้องเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น แยกเกณฑ์​ออกมาให้ ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นอย่างชัดเจน และให้ “  วิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk Analysis ) ของการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมาะสม

 

Method ( วิธีการ )  :  ออกแบบและเขียน Concept หรือแผนงานในการแก้ไขปัญหา หรือการรักษาอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนงานที่ชัดเจน อธิบาย ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางนั้นด้วย  เพื่อที่จะร่วมปฏิบัติได้โดยไม่เกิด

ความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาอื่นๆอีกที่จะตามมาโดยที่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ต้องการของฟรี หรือของแถมที่เกิดขึ้น  รวมทั้งใส่ใจดูแลในแต่ละขั้นตอน ของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะติดตามผลหลังการปฏิบัติ ทุกครั้ง หากไม่มีเวลาก็ควรจะออกแบบฟอร์มในการ ทวนสอบการปฏิบัติงานหรือการ บันทึก หาก เกิดปัญหา ในระหว่างที่แก้ไข ว่ามีผลข้างเคียงหรือมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่เพื่อที่จะหาแนวทางการ  ป้องกันปัญหา ( Prevention )”

 

Environment ( สิ่งแวดล้อม )  :  สนใจสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม กับปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยกำหนดเงื่อนไข ของสภาพแวดล้อม และควบคุมให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยอาจจะทำเป็นตารางเช็คลิสต์ ในการทวนสอบ การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ( Risk Analysis)​หรือผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญ ( Specialist )

 

สำหรับบทความที่เขียนคร่าวๆ ในเดือนนี้ ท่านสามารติดต่ออบรมแบบเต็มรูปแบบได้ เรามีตัวอย่างและ Case Study ที่น่าสนใจมาบรรยายให้เห็นภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทุกสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัท โรงงานผลิตหรือแม้กระทั่งที่โรงพยาบาล!!

 

รมณีย์​ กอง​แก้ว

กรรมการ​ที่ปรึกษา

( ด้านระบบ​คุณภาพ, การผลิต, ลดต้นทุน , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดซื้อ​, Logistic​ & Supply​chain​ )​

เตรียมพบกับรูปแบบการอบรมสไตล์ New Normal ของเราได้เร็วๆ นี้นะคะ

 

 

 

สนใจบริการฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตร หรือให้คำปรึกษาติดต่อ

บริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​   จำกัด​ (สำ​​นัก​งานใหญ่)​หากสนใจ​สามารถ​เข้าไปขอรายละเอียด​ได้ที่ www.ssrqualitycenter.com ,Tel​ : 02-102 1898, 092-775 5853 Hotline : 092-835 2953, IDLine:092-835 2953  E-mail.: ssr.qualitycenter@gmail.com                                                      

4

 
เว็บสำเร็จรูป
×