หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กรกฎาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 4 ก.ค. 66

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พ. 5 ก.ค. 66

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900/2,000

ศ. 7 ก.ค. 66

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

2,900/2,000

ส. 8 ก.ค. 66

QS-038 : CQI-15v.2 การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงานเชื่อม

อ.รมณีย์

2,900/2,000

อ. 11 ก.ค. 66

QS-005 : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

2,900/2,000

พ. 12 ก.ค. 66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พฤ.13 ก.ค.66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

3,500/2,500

ศ. 14 ก.ค. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

3,500/2,500

จ. 17 ก.ค. 66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พฤ.20 ก.ค.66

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

2,900/2,000

จ. 24 ก.ค. 66

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

2,900/2,000

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 14 ก.ค. 66

HR-032 :  การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ.วาณี

3,900/2,5000

พ. 26 ก.ค. 66

HR-033 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

อ.ชิษณกัญ

3,900/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 8 ก.ค. 66

PI-059  พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 12 ก.ค. 66

PI-019 : Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ศ. 14 ก.ค. 66

PI-063 : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

อ.อนันต์

3,900.00

อ. 18 ก.ค. 66

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 19 ก.ค. 66

PI-001 : การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ.ทรงพล

2,900/2,000

ศ. 21 ก.ค. 66

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900/2,500

ศ. 21 ก.ค. 66

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900.00

ส. 22 ก.ค. 66

PI-058 การลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ ด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า VAVE

อ.รมณีย์

2,900/2,000

เว็บสำเร็จรูป
×