หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ตุลาคม 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 9 .. 64

PS-072 : ยกระดับองค์กรและภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0

.ปัลลพ

3,900.00

. 11 .. 64

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 12 .. 64

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 12 .. 64

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

. จันทรา

3,900.00

พฤ. 14 .. 64

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

.ธีรทูล

3,900.00

พฤ. 14 .. 64

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

. จรูญโรจน์ 

3,900.00

. 15 .. 64

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

.ธีรทูล

3,900.00

. 18 .. 64

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

. กมลทิพย์

3,900.00

. 18 .. 64

PS-066 : เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 19 .. 64

PS-038 : นักจัดซื้อมือใหม่

. กมลทิพย์

3,900.00

. 19 .. 64

PS-074 : จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

. เชี่ยวชาญ

4,900.00

. 20 .. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

.วัชระ

3,900.00

. 20 .. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 21 .. 64

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

. สุชาติ

3,900.00

พฤ. 21 .. 64

PS-073 : การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

. จันทรา

3,900.00

. 22 .. 64

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

.วัชระ

3,900.00

. 22 .. 64

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00

. 27 .. 64

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 27 .. 64

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

. จันทรา

3,900.00

พฤ. 28 .. 64

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 28 - . 29 .. 64

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ( 2 วันอบรม )

. สุชาติ

7,800.00

. 29 .. 64

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00

. 30 .. 64

PS-052 : การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์

.ปัลลพ

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×