หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน /Hotel
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มีนาคม 2566
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 8 มี.ค. 66

PS-057 : เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 8 มี.ค. 66

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ. 9 มี.ค. 66

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 9 มี.ค. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300/Novotel

ศ. 10 มี.ค. 66

PS-020 : ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ.สุชาติ

4,300/3,300

ศ. 10 มี.ค. 66

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ.จรูญโรจน์

4,300/3,300

จ. 13 มี.ค. 66

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 14 มี.ค. 66

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 14 มี.ค. 66

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ.สุชาติ

4,300/3,300

พ. 15 มี.ค. 66

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 15 มี.ค. 66

PS-058 :กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ.กมลทิพย์

3.300/Zoom

พฤ.16 มี.ค. 66

PS-023  : การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

ศ. 17 มี.ค. 66

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

ศ. 17 มี.ค. 66

PS-088 : การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (เช้า) *(9.00 - 12.00)

อ.ธีรทูล

1,500

ศ. 17 มี.ค. 66

PS-015Z :  Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (บ่าย)* (13.00 - 16.00)

อ.ธีรทูล

1,500

จ. 20 มี.ค. 66

PS-024 : วัดผลงานจัดซื้อ และทำรายงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 21 มี.ค. 66

PS-022  : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 21 มี.ค. 66

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพลายเออร์อย่างมือโปร

อ.จรูญโรจน์

4,300/3,300

พ. 22 มี.ค. 66

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ.23 มี.ค. 66

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ.23 มี.ค. 66

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พง

4,300/Novotel

ศ. 24 มี.ค. 66

PS-034 :การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ.สุชาติ

4,300/3,300

ส. 25 มี.ค. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300/Novotel

จ. 27 มี.ค. 66

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 28 มี.ค. 66

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

เว็บสำเร็จรูป
×