หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ตุลาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 3 ต.ค. 65

PS-027 :การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 3 ต.ค. 65

PS-027 :การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 6 ต.ค. 65

PS-064 : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 6 ต.ค. 65

PS-020 :ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 6 ต.ค. 65

PS-020 :ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-029 :บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-029 :บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-098 :ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-098 :ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-094 :กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 7 ต.ค. 65

PS-094 :กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

ส. 8 ต.ค. 65

PS-089 : พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 10 ต.ค. 65

PS-024 :วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ                   

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 10 ต.ค. 65

PS-024 :วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ                   

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 11 ต.ค. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 11 ต.ค. 65

PS-022 :การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 11 ต.ค. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 11 ต.ค. 65

PS-087 :การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,900.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-021 :วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-021 :วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

3,000.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-033 :เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

3,900.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 12 ต.ค. 65

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ส. 15 ต.ค. 65

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

ส. 15 ต.ค. 65

PS-054Z : พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 17 ต.ค. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

จ. 17 ต.ค. 65

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

อ. 18 ต.ค. 65

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 18 ต.ค. 65

PS-025 :การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-030 :หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พ. 19 ต.ค. 65

PS-035 :ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-088 :การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-015Z :Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-001 :วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-045 :หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-045 :หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 20 ต.ค. 65

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

ศ. 21 ต.ค. 65

PS-040 : กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 21 ต.ค. 65

PS-040 : กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 21 ต.ค. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 21 ต.ค. 65

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

พ. 26 ต.ค. 65

PS-023 :การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 26 ต.ค. 65

PS-023 :การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 26 ต.ค. 65

PS-063 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 26 ต.ค. 65

PS-063 :ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 27 ต.ค. 65

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00

พฤ. 27 ต.ค. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 27 ต.ค. 65

PS-085 :วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 27 ต.ค. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 27 ต.ค. 65

PS-065 :ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-042 :เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-012 :การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-012 :การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-031 :ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-031 :ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-070 :หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 28 ต.ค. 65

PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

ส. 29 ต.ค. 65

PS-051Z  : แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

3,900.00

เว็บสำเร็จรูป
×