หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 93
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,312
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 93
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,814

PS-108 : ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

The Fundamental of Strategic Purchasing

       
 วิทยากร


อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มงานนักจัดซื้อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประสบการณ์ความสำเร็จในวิชาชีพนักจัดซื้อ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสายงานนี้ หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีองค์ความรู้สำคัญๆที่เกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อที่เริ่มสู่ตำแหน่งงานนักจัดซื้อ จนถึงมีประสบการณ์บ้างแล้วแต่ยังไม่มั่นใจในการทำงานเป็นนักจัดซื้อ วิทยากรได้รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศและระดับสากล รวมถึงเทคนิคอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง เนื้อหาวิชามีความเหมาะสม กับนักจัดซื้อที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงแนวทางการจัดซื้อทั้งมือใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อองค์กรและอนาคตในวิชาชีพของตน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่           22  ธันวาคม      2566     แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่           19  มกราคม      2567     โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 9 วันศุกร์ที่           16 กุมภาพันธ์    2567     โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 10 วันศุกร์ที่         15 มีนาคม        2567      โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 11 วันศุกร์ที่         12 เมษายน       2567     โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

• บทบาทและความสำคัญของหน่วยงานจัดซื้อที่องค์กรต้องการ

• นักจัดซื้อช่วยองค์กรสร้างกําไรได้อย่างไร

• วัฏจักรงานจัดซื้อ และความแตกต่างระหว่าง Procurement vs Purchasing vs Sourcing

• หลักการที่เป็นหัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ ทั้ง 6 ประการ (6 R's)

• พฤติกรรมที่จำเป็นของนักจัดซื้อยุคใหม่ ที่ถูกใจผู้บริหาร

• เทคนิคสำคัญเรื่อง ราคา ส่วนลด และ Cost saving

• 20 ศัพท์เทคนิคในวงการจัดซื้อ

• การจัดซื้อรูปแบบต่างๆ ที่เป็นสากลนิยม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

• หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนักจัดซื้อ

• ถาม – ตอบ


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท 

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×