หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-051Z :แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด
(ออนไลน์ ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)
Exponential procurement development concept

 วิทยากร

วิทยากร :อ.ปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA, ACSP™

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การปรับตัวอันเนื่องมาจากสภพแวดล้อม แนวคิดหรือทฤษฏีเดิมๆ ที่ได้เรียนได้ทำงานกันมาอาจไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทันการณ์  หลักสูตรนี้จึงมีการนำเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ พร้อมทั้งประสบการณ์การประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก เพื่อให้สามารถพัฒนางานจัดซื้อของท่านให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 11 - วันเสาร์ที่          4 กุมภาพันธ์    2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 12 - วันเสาร์ที่        29 เมษายน       2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 13 - วันเสาร์ที่        17 มิถุนายน       2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 14 - วันเสาร์ที่        19 สิงหาคม       2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 15 - วันเสาร์ที่          7 ตุลาคม         2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 16 - วันเสาร์ที่        16 ธันวาคม        2566      - โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

• ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์จัดซื้อ กับกลยุทธ์องค์กร (Mission, Vision, Core Values, Goals/Objectives, Importance Matrix)

• กลยุทธ์ระยะยาวกับ Balance Score Card (BSC) กับ กลยุทธ์แบบก้าวกระโดดแบบ Exponential Organization (Exo)

• การวางแผนกลยุทธ์เพื่อวันข้างหน้า (Zone to Win)

• การวัดผลงานแบบใหม่ Objective Key Result (OKRs) มองกลยุทธ์อย่าง Google

• มุมมองภาวะผู้นำสำหรับงานจัดซื้อ (Procurement Leadership)

• แนวคิดการบริหารนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานจัดซื้อ และการบริหารโครงการ (Procurement Innovation adoption and Project Management)อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ ID Line : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


ID Line : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×