หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ประวัติที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล        

นายทรงพล พิเชษฐ์วัฒนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(PD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์(IE)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
 • ผู้จัดการทั่วไป
บริษทั เอ็ม เอส คอนเซาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการที่ปรึกษา
บริษัท แอล วี เอ็ม (เอเชีย) จำกัด
 • กรรมการยกร่างมาตรฐาน MIDI Mark และ MIDI Index
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิศวกรที่ปรึกษาระบบคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต
บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิศวกร SPC 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านสถิติการเพิ่มผลผลิตและการบริหารการผลิต

Six Sigma                 บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด (ประกอบรถยนต์)
5 ส, QCC และ Statistic บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) (กลั่นน้ำมันและพลาสติก) 
Six Sigma                 บริษัท อคูซเนส ฟุตจอยจำกัด (ถุงมือกอล์ฟ) 
5 ส, QCC         บริษัท เอ็น ซีอาร์รับเบอร์จำกัด (ยาง) 
QCC                 บริษัท ไดซิน จำกัด (เฟอร์นิเจอร์ไม้) 
TPM and Production Mgt บริษัท โกลด์สตาร์เมททอลจำกัด (ฉีดอลูมิเนียม) 
TPM                 บริษัท เอ็ม ที อลูเม็ท จำกัด (ฉีดอลูมิเนียม) 
5 ส และ TPM         บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด (แมชีนนิ่ง) 
Productivity         บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด (แมชีนนิ่ง)
QCC                 บริษัท ฮอนด้า เอ็น จิเนียริ่งจำกดั (ทำแม่พิมพ์)
QCC                 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) (บริหารศูนย์การค้า)
Productivity         บริษัท พานาโซนิก (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องใช้ไฟฟ้า) 
QCC                 บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทยจำกัด (ชิ้นส่วนยานยนต์)
Statistic                 บริษัทฮิตาชิเมททัล (ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์)
Six Sigma                 บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์) ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านการบริหารกลยุทธ์และ Balance Scorecard

บริษัทไทยสตีลโปรไฟล์จำกัด (ผลิตเหล็กเส้น) 
บริษัท สปาร์คอินเตอร์เทรดจำกัด (Trading)
บริษัท ยุเอชเอ็ม จำกัด (Trading)
บริษัท โกลด์สตาร์เมททอลจำกัด (ฉีดอลูมิเนียม) 
บริษัท OKIHARA (Thailand) จำกัด (Press Part)
องค์การสะพานปลา (บริหารสะพานปลา)


ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 และ QS-9000
 1. บริษัท General Motor (Thailand) Co.Ltd. (ประกอบรถยนต์)
 2. บริษัท Siam Niitech (ผลิต Checker Door)
 3. บริษัท Thai Chanatorn Industry (Aluminium Diecast)
 4. บริษัท First Rubber Industry (Rubber )
 5. บริษัท เอสทีบีเท็กซ์ไทล์จำกัด (Seat Fabric)
 6. บริษัท ซัมมิท ออโต้ซีท จำกัด (Automotive Seat Assembly)
 7. บริษัท ซัมมิทแหลมฉบังออโต้ซีท จำกัด (Automotive Seat Assembly)
 8. บริษัท ซัมมิทแหลมฉบังออโต้บอดี้ จำกัด (Body Press Part)
 9. บริษัท Arvin Meritor (ประเทศไทย) จำกัด (Exhast System)
 10. บริษัท Takao Eastern จำกัด (Press Part)
 11. บริษัท Yuasa Battery จำกัด (มหาชน) (Automotive Battery)
 12. บริษัท แคลคอมพ์อิเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน) (Electronic)
 13. บริษัท Sumitomo Electric Wiring System Co.Ltd. (Wiring System)
 14. บริษัท Sango Kosei Technology (ประเทศไทย) จำกัด (Plastic Injection)
 15. บริษัท Kosei Chankasam จำกัด (Aluminium Alloy Wheel)
 16. บริษัท Ashimori (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตเข็มขัดนิรภัย)
 17. บริษัท CSP Casting จำกัด (หล่ออลูมิเนี่ยม)
 18. บริษัท ไทยซัมมิท เอ็ม ซีไอคอมโพเนนท์จำกัด (ชุดสายไฟ)
 19. บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (ประกอบไฟรถยนต์)
 20. บริษัท Oriental (Thailand) Co.Ltd. (ฉีดพลาสติก)
 21. บริษัท Modern Product Interior จำกัด (อุปกรณ์ภายในรถยนต์)
 22. บริษัท Advance Product Interior จำกัด (อุปกรณ์ภายในรถยนต์)
 23. บริษัท Eastern Polymer Industrial จำกัด (อุปกรณ์ภายในรถยนต์)
 24. บริษัท ซัมมิท เวทรอน อิเลคทริกจำกัด (สัญญาณกันขโมย)
 25. บริษัท OKIHARA (Thailand) จำกัด (ผลิตแม่พิมพ์)
 26. บริษัท Thai Asahi Denso จำกัด (ประกอบสวิตซ์กุญแจ)
 27. บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) (ผลิตเม็ดพลาสติก)
 28. บริษัท ไซโก้อินสตรูเมนท์ จำกัด (ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์)
 29. บริษัท เอน็ ทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ตลับลูกปืน)
 30. บริษัท โตโยต้าโบโชกุฟิลเตรชั่น ซิสเต็ม จำกัด (กรองน้ำมันเครื่อง)

ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ระบบคุณภาพ ISO 9000
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มหาวิทยาลัย)
 2. เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จำกัด (Trading)
 3. บริษัท ล่า สูงจำกัด (มหาชน) (ผลิตน้ำมันพืช)
 4. บริษัท Thai Shell Exploration จำกัด (ฐานขุดเจาะ ลานกระบือ)
 5. ไทย ยูเนี่ยน อินดัสตรี (ผลิตแผงกั้นแบตเตอรี่)
 6. ไทย ยูเนี่ยน พลาสติค (ฉีดพลาสติก)
 7. มาสเตอร์พาร์ท จำกัด (MachiningPart)
 8. เพอเฟคส์ ออฟฟิส เฟอร์นิเจอร์ (ผลิตเฟอร์นิเจอร์)
 9. ไทยอิโตกิจำกัด (ผลิตเฟอร์นิเจอร์)
 10. บริษัท อินทรจิวเวอรี่จำกัด (ผลิตและขายจิวเวอรี่)
 11. บริษัท ซีเอสคิว พาร์ท จำกัด (Machining Part)
 12. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ(งานวิจัย)
 13. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 14. โรงพยาบาลกลาง
 15. โรงพยาบาลตากสิน
 16. โรงพยาบาลทับสะแก
 17. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 18. บริษัท Entech Association จำกัด (Trading)
 19. บริษัท เดลแมกซ์แมชีนเนอรี่จำกัด (Machining Part)
 20. บริษัท พรเจริญชัย อุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตสารเคมี)
 21. บริษัท ไทยเส็งยนต์การเกษตรจำกัด (ผลิตเครื่องจักรการเกษตร)
 22. บริษัท สยามพิวรรธน์จำกัด (บริหารศูนย์การค้า)
 23. บริษัท เมโทร พาเนลจำกัด (ผลิตประตู)
 24. บริษัท เมโทร พาติเคิลจำกัด (ผลิตไม้พาติเคิล)
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี (สถาบันการศึกษา)
 26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บริหารแผนงาน)
 27. บริษัท สามารถคอมเทคจำกัด (ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์)

ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
 1. บริษทั ซัมมิท ออโต้ซีท จำกัด
 2. โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ 

การฝึกอบรม
 1. ISO 9000:2000 Lead Auditor
 2. ISO 14000 Lead Auditor
 3. ISO/TS 16949
 4. Thailand Quality Award
 5. Total Quality Management under Kano’s Model
 6. Balance Scorecard
 7. KT Problem Solving and Decision Making
 8. หลักสูตรอบรมผู้บริหาร
 9. Advance Scorecard
 10. Business Plan
 11. ISO/IEC 17025 Internal Audit
 12. ฯลฯ

ความสามารถพิเศษ
 • Quality Management
* วิทยากรและที่ปรึกษาในเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9000 Awareness, ISO 9001:2000
   Requirements, Document Writing และ Internal Quality Audit และช่วยเหลือให้คำแนะนำ 
             ในการแก้ข้อบกพร่อง
* เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในเรื่องระบบคุณภาพ QS-9000, ISO/TS 16949 Requirement, 
             Document Writing และInternal Quality Audit และช่วยเหลือใหคำแนะนำ ในการแก้
             ข้อบกพร่อง
          * Pre-assessment ระบบคุณภาพ ISO 9000, QS-9000, ISO/TS 16949 ให้กับอุตสาหกรรม
             โรงงานอิเลคทรอนิคส์,ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนรถยนต์,พลาสติก, บรรจุภัณฑ์

 • Productivity Improvement and Strategy Management
* เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคนิคทางสถิติในการเพิ่มผลผลิต เช่นSPC, MSA, 
FMEA, APQP, PPAPและ DOE ฯลฯ
* เป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้าน 5 ส, TQM, QCC, Six Sigmaและ Balance Scorecard
 • การจัดการทั่วไป การพฒันาผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
เว็บสำเร็จรูป
×