หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ธันวาคม 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 8 ธ.ค. 64

PS-057 : เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 14 ธ.ค. 64

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ 

3,900.00

พ. 15 ธ.ค. 64

PS-066 : เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 15 ธ.ค. 64

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 16 ธ.ค. 64

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,900.00

ศ. 17 ธ.ค. 64

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 17 ธ.ค. 64

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.วัชระ

3,900.00

อ. 21 ธ.ค. 64

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 21 ธ.ค. 64

PS-073 : การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 22 ธ.ค. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 23 ธ.ค. 64

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 24 ธ.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ.วัชระ

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×