หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กรกฎาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 2 .. 65

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 5 ก.ค. 65

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พ. 6 ก.ค. 65

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 6 ก.ค. 65

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 6 ก.ค. 65

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พ. 6 ก.ค. 65

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 7 ก.ค. 65

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 7 ก.ค. 65

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 7 ก.ค. 65

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

พฤ. 7 ก.ค. 65

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 8 ก.ค. 65

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,000.00

ศ. 8 ก.ค. 65

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 8 ก.ค. 65

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ. 8 ก.ค. 65

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

ศ. 8 ก.ค. 65

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ส. 9 ก.ค. 65

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 11 ก.ค. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 11 ก.ค. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 12 ก.ค. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 12 ก.ค. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 12 ก.ค. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,000.00

อ. 12 ก.ค. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,900.00

จ. 18 ก.ค. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 18 ก.ค. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

จ. 18 ก.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

จ. 18 ก.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 19 ก.ค. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 19 ก.ค. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 19 ก.ค. 65

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

อ. 19 ก.ค. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

อ. 19 ก.ค. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

อ. 19 ก.ค. 65

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

อ. 19 ก.ค. 65

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

พ. 20 ก.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 20 ก.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 20 ก.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 20 ก.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 21 ก.ค.65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 21 ก.ค.65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 21 ก.ค.65

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 21 ก.ค.65

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

พฤ. 21 ก.ค.65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

พฤ. 21 ก.ค.65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 22 ก.ค. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 22 ก.ค. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 22 ก.ค. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 22 ก.ค. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 22 ก.ค. 65

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,000.00

ศ. 22 ก.ค. 65

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 23 ก.ค. 65

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 23 ก.ค. 65

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

จ. 25 ก.ค. 65

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

จ. 25 ก.ค. 65

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 26 ก.ค. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 26 ก.ค. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 26 ก.ค. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 26 ก.ค. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 27 ก.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ.มนตรี

3,000.00

พ. 27 ก.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ.มนตรี

3,900.00

พ. 27 ก.ค. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 27 ก.ค. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พฤ. 28 ก.ค. 65

กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณรมณีย์

3,000.00

ส. 30 ก.ค. 65

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00


 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×