หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤษภาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 6 พ.ค. 65

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 6 พ.ค. 65

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 6 พ.ค. 65

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 6 พ.ค. 65

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ส. 7 พ.ค. 65

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ – ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 10 พ.ค. 65

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 10 พ.ค. 65

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 10 พ.ค. 65

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,000.00

พ. 11 พ.ค. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 11 พ.ค. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 11 พ.ค. 65

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 12 พ.ค. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 12 พ.ค. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 17 พ.ค. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 17 พ.ค. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 17 พ.ค. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 17 พ.ค. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 18 พ.ค. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 18 พ.ค. 65

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน โดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 18 พ.ค. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พ. 18 พ.ค. 65

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,000.00

พ. 18 พ.ค. 65

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

3,000.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,000.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

3,900.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 19 พ.ค. 65

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทร

3,000.00

ศ. 20 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 20 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 20 พ.ค. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 20 พ.ค. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรีและ อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 20 พ.ค. 65

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 21 พ.ค. 65

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

อ. 24 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ                       

อ. จันทรา

3,900.00

อ. 24 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

อ. 24 พ.ค. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 24 พ.ค. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 24 พ.ค. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,000.00

พ. 25 พ.ค. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 25 พ.ค. 65

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 25 พ.ค. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 25 พ.ค. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 26 พ.ค. 65

กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ. รมณีย์

3,000.00

พฤ. 26 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 26 พ.ค. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พฤ. 26 พ.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 26 พ.ค. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ศ. 27 พ.ค. 65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,000.00

ศ. 27 พ.ค. 65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 27 พ.ค. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,000.00

ศ. 27 พ.ค. 65

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

3,900.00

ศ. 27 พ.ค. 65

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 28 พ.ค. 65

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 28 พ.ค. 65

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×