Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
หลักสูตรด้านบริหารงานจัดซื้อ  ( Purchasing Strategy )

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ นี่คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นไขมันส่วนเกินที่จำเป็นต้องค้นหาให้พบและขจัดมันออกไปจากระบบ เพื่อให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและรับมือความเร่งด่วนของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
การทำงานในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถทำงานไปวันๆ หรือทำเป็นเฉพาะงานที่เคยทำเท่านั้น เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป การแข่งขันก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เหมือนที่หลาย ๆท่านทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อยทยอยปลดพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปออกเป็นจำนวนมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบริษัทลง ถ้าทำงานแบบเดิมๆก็คงลำบาก

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศจะช่วยให้ท่านบริหารงานได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนขอบข่ายการทํางานในฝ่ายจัดซื้อทั้งหมดและเข้าใจขอบข่ายการทํางานของแต่ละตํแหน่งงานที่เหมาะสมเมื่อท่่านรู้และเข้าใจท่านก็สามารถพัฒนาให้ทุกคนในฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและหัวหน้างานจัดซื้อทุกท่านเพราะถือว่าเป็น MANAGERIAL COMPETENCY ที่สําคัญอย่างยิ่ง


หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ" นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทุกท่านเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ "การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ" เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน อย่างมืออาชีพทีเดียว
จำนวนคนไม่น้อยที่คิดว่า "งานจัดซื้อ" เป็นเรื่องง่ายๆ แค่รับPR ออกPO โทรตามของ ต่อรองถูกๆ ก็จบ อยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด ถ้าทำได้แค่นั้น เรียกว่า "เสมียน หรือ Clerk" ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเสมียน ต้องเรียนรู้วิธี "การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์" ซึ่งจะทำให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้วิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด
สิ่งที่แสดงเจตนาซื้อ/จ้าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายคือสัญญา ซึ่งการจัดทำสัญญามักจะมีสัญญาเป็นรูปแบบมาตรฐานหลาก หลายประเภทตามที่ฝ่ายกฎหมายร่างไว้ให้ ซึ่งนักจัดซื้อจะเป็นผู้มีบทบาทตั้งแต่ขั้นเตรียมการสัญญา (Preparing Contract) และการบริหารสัญญา (Contract Management) นักจัดซื้อควรวางแผนดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทำข้อกำหนดของงาน (SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุม ค่าปรับ กำหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา(Contract Management) ซึ่งหมายถึงการติดตามดูแลควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้รับสินค้าหรือบริการหรืองานเสร็จไม่มีอะไรผิดพลาดหรือล่าช้ากว่ากำหนด รวมถึงรักษา/ใช้สิทธิของผู้ซื้อ/ผู้ว่างจ้างตามสัญญาและตามที่กฏหมายกำหนดในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เราไม่ปรารถนาจะเห็นการปรับหรือเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เราประสงค์จะให้งานเสร็จตามเวลา หรือต้องการจะได้สินค้าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้นักจัดซื้อจึงต้องมีความรู้ในการบริหารสัญญา อย่างครบวงจร

การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของทุกองค์กรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคนในฝ่ายจัดซื้อ แม้ว่าองค์กรนั้นจะใช้ซอฟท์แวร์ที่ประเสริฐเลิศเลอเพียงใดก็ยังต้องพึ่งพาคนในฝ่ายจัดซื้ออยู่ดี ดังนั้นการบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อตั้งแต่ระดับผู้จัดการลงมาจนถึงนักจัดซื้อระดับเจ้าหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย อันครอบคลุมตั้งแต่วิธีการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานจัดซื้อ วิธีพัฒนาให้ตรงประเด็น ตลอดจนถึงการรักษาคนดีไว้ให้อยู่

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Sustainable Development Plan : Purchasing

ทุกวันนี้ การทำงานส่วนใหญ่ ทำแบบไปวันๆ (Routine) หรือเบื้องบนสั่งมาก็ทำตาม นั้น เป้าหมายการทำงาน และ KPI ก็ตั้งมาปีต่อปี ปีที่แล้ว ยังทำไม่สำเร็จเลย ปีนี้เปลี่ยนอีกแล้ว ท้ายสุดถ้าต้องการผลงาน บางครั้งก็ต้อง Make ตัวเลขเพื่อให้ได้ตาม KPI  การจัดทำ แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืนนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารงานจัดซื้อ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น มีแผนพัฒนาการทำงาน พัฒนาบุคลากร และเป้า หมายที่ชัดเจน

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานทุกวันนี้ ปัญหาใหญ่คือ “ปัญหาคน” มีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยมักบ่นว่า “งานการไม่ต้องทำกัน เลย วันๆ แก้ปัญหาเรื่องคนอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้ว!”

หลักสูตร “สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร” จะสะท้อนให้เห็นปัญหาจริงๆ ในการทำงาน พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการที่ทุกท่านสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง
พอพูดถึง “การบริหารความเสี่ยง” นักจัดซื้อหลายท่าน อาจมอง ว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่เรา ซึ่ง แท้จริงแล้ว เกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้ออย่างมาก

หลักสูตร “การวิเคราะห์ และวิธีหาแนวทางป้องกันความ เสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” นี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทุกท่านเข้าใจ และสามารถ วิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อม รับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน อย่างมืออาชีพทีเดียว

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา(Sustainable Cost Saving in Purchasing & Supply Management)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยในการกำหนดยุทธศาสตร์การลดต้นทุน  จะมีการชี้แนะลงไปให้จำเพาะเจาะจง ในแต่ละตัวอย่างของการลดต้นทุนโดยละเอียดว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร วิทยากรจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญและวิธีการต่างๆ ที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป การสัมมนานี้จะเป็นการทำให้เข้าใจหลักสำคัญในการวิเคราะห์สินค้าที่สั่งซื้อและบริการที่จัดจ้าง เพราะสินค้าและบริการ แต่ละกลุ่มจะต้องใช้ยุทธวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างและการต่อรองที่ไม่เหมือนกัน ต้องเข้าใจวิธีวางแผนเลือกคบค้ากับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุน รวมไปถึงข้อคิดว่าควรมอบหมายให้นักจัดซื้อที่มีคุณสมบัติแบบไหนในการดูแลสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม มิฉะนั้นการทำงานที่มีจุดประสงค์ดีเพื่อจะลดต้นทุน ก็จะกลับไปสร้างความเสียหายอย่างอื่นตามมาอย่างคาดไม่ถึงและยากที่จะแก้ไขเยียวยา

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

หลายๆ บริษัทคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานส่วนใหญ่ในทุกวันนี้คือ ทำแบบไปวันๆ (Routine) หรือเบื้องบนสั่งมาก็ทำตามนั้น เป้าหมายการทำงาน และ KPI ก็ตั้งมาปีต่อปี ปีที่แล้วยังทำไม่สำเร็จเลย ปีนี้เปลี่ยนอีกแล้ว ท้ายสุดถ้าต้องการผลงาน บางครั้งก็ต้อง Make ตัวเลขเพื่อให้ได้ตาม KPI ?...
การจัดทำ “แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฝ่ายจัดซื้อ” นี้ จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น มีแผนพัฒนาการทำงาน พัฒนาบุคลากร และเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ต้องปวดหัวกับการตั้ง KPI ทุกปีอีกต่อไป...
การจัดหาสินค้าหรือวัสดุ แบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

การจัดการโลจิสติกส์ถือเป็นภาพรวมทั้งหมดในการทำธุรกิจ และมีผลกระทบต่อต้นทุนรวมเกือบทั้งหมด ดังนั้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยการพิจารณาการใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำลงและมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้หลักการบริหารคำสั่งซื้อ การประมาณการจัดเก็บ และการขายสินค้าที่เหมาะสมที่ทำให้ต้นทุนโดยรวมของระบบโลจิสติกส์ต่ำลง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะให้ความรู้กับพนักงาน
การทำงานจัดซื้อยุคใหม่จำเป็นต้องมีคู่มือจัดซื้อ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทราบว่า ใครทำอะไร อย่างไร เมื่อไร และคุ่มือจัดซื้อก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยุ่เสมอ หากท่านที่ยังไม่มีคุ่มือจัดซื้อแต่มีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อมาบ้างแล้ว หรือมีคุ่มือจัดซื้ออยุ่แล้วแต่ต้องการปรับปรุงจึงเหมาะสมที่จะเรียนหลักสูตรนี้
การจัดหาสินค้าหรือวัสดุ แบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันการจัดซื้อจำเป็นต้องมีแบบแผน มีกลยุทธ์ ที่ทันสมัยทันต่อยุคดิจิทัล โดยการเขียนแผนมีวิวัฒนาการ มีนวัตกรรมมีทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง นักจัดซื้อโดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานจำเป็นต้อง Update ความรู้ตัวเองเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์  หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยการแนะนำ ทฤษฎี และหลักการใหม่ที่ทันสมัย จากนั้นจะนำไปสู่การลงมือเขียนแผนกลยุทธ์ตามหลักการสมัยใหม่ พร้อมตัวอย่าง ซึ่งจะได้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่มีมุมมอง แนวความคิด ที่ต่างออกไป
งานการเงินสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติปกติไม่พอเสียแล้ว เพราะแต่ละฝ่ายจะหาทางแฝงข้อได้เปรียบไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขอยู่เสมอ อีกทั้งปัญหาอันเนื่องมาจากความผันผวนของเรื่องที่เกี่ยวกับเงินตรา ความเสี่ยงและการฉ้อโกงในเรื่องการชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดความแน่นอนต่อรายได้หรือต้นทุนของการซื้อขาย

กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียการจัดรูปแบบองค์กรในฝ่ายจัดซื้อด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบว่าอะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ และแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้ KPI เพื่อการบริหารงาน

เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร และหัวหน้างาน

ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้  หรือมีไปแค่คอยซื้อของให้จบไปวันๆ ทั้งๆที่ท่านสามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้?  หรือบางคนที่อยากก้าวหน้า แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรก่อน - หลัง จัดลำดับความสำคัญในการจัดการไม่ถูก ส่งผลให้ทำงานเชิงกลยุทธ์ไม่ได้อย่างยากเย็น ผลงานไม่เกิด กลายเป็น zero ขององค์กร
       จะดีแค่ไหน หากท่าน สามารถทำงานที่มีให้โดดเด่นได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผ่านองค์ความรู้ และตัวอย่างพร้อม
มีวิธีคิด ที่พร้อมจะยกระดับ zero to hero ของท่าน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูลการขาย การตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
Price – Cost Analysis
หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
Managing Vendors and Value Added Assessment
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อและหลังจากซื้อแล้ว ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหานอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้วหลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจาก

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
Purchasing & Inventory Management for Cost Saving
การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทำให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทำให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทำให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทำให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคำนวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่งการตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็จะทำให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการบริหารงานจัดซื้อและควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้      ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving และข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ Cost saving แบบไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดความเสียหาย การสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะเข้าใจถึงวิธีการทำรายงานที่ถูกต้องและถูกใจผู้บริหารทั้งชนิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะแนะนำวิธีวัดผลงานแผนกจัดซื้อ หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักจัดซื้อทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ...รับประกันได้ผล.....ใช้งานได้จริง และใช้ได้ทันที

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ


Win-Win Purchasing Negotiation Workshop

ในโลกธุรกิจนั้น คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต่อรองชนะ ถ้าคุณไม่ต่อรอง คุณก็ไม่มีทางได้ แม้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้ก็ตาม เราไม่ต้องการเอาเปรียบใคร แต่สิ่งใดที่เราควรจะได้เราก็ต้องได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและสิ่งใดที่เราไม่ควรเสียก็จะต้องไม่ยอมให้กระเด็นออกไปแม้แต่นิดเดียว บางคนกลัวการต่อรอง และอีกจำนวนมากก็หลงผิดว่าตนเองต่อรองเก่ง บางคนก็เคยชินอยู่กับการ ขอร้อง และบางคนก็เคยชินอยู่กับการข่มขู่ หลายคนไม่รู้วิธีการวางแผนก่อนลงมือต่อรอง และหลายคนก็วิเคราะห์ประเภทของคนไม่เป็น บางคนก็ไม่รู้จักวิธีตั้งคำถาม และบางคนก็ฟังไม่เป็น เหล่านี้ทำให้การเจรจาต่อรองล้มเหลว

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively
MRO คือ Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงานของฝ่ายผลิตดำเนินไปได้ตามที่ต้องการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นอะไหล่ เป็นต้น ส่วนOffice supplies นั้นคืออุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กาแฟ กระดาษทิชชูอันเป็นสิ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติการในสำนักงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามักเรียกกันว่า Stationeryทั้ง MRO และ Office Supplies เป็นอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของบริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย หรืออาจมีสต็อกเก็บไว้มากมายเกินความจำเป็น สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกองหลัง ในขณะที่สินค้าและบริการของบริษัทคือกองหน้า หากกองหลังไม่ดี ก็ยากที่กองหน้าจะไปต่อสู้กับคู่แข่งได้

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีใช้ SRM เพื่อลดต้นทุนให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

สำหรับสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Partnership ทั่วไปหมดทุกเจ้า จึงต้องเรียนรู้ว่าเจ้าใดที่เราควรต้องอยู่ห่างๆ และเจ้าใดที่ต้องสนิทสนมใกล้ชิด และถ้าหากจะต้องเป็น Partnership กันจะต้องทำอย่างไร

ฝ่ายขายยุคใหม่เขาใช้ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อสร้างยอดขายและความเติบโตอย่างยั่งยืน ส่วนฝ่ายจัดซื้อยุคใหม่ก็ใช้ SRM (Supplier Relationship Management) มาใช้ทำงาน P&S เชิงกลยุทธ์ เพื่อลดต้นทุนให้บริษัทอย่างยั่งยืน
Ideal Purchasing Role
การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้วยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีหรือด้อยในสายตาของสังคม

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process
หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม่ และใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี และเหมาะกับผู้บริหารงานจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่างและเหมาะกับผู้ที่ทำงานจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจากวิทยากรพร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประการที่ผู้ปฏิบัติงานมัก จะเข้าใจผิดหรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะต้องถูกกดดันเกี่ยวกับเป้าหมายของการลดต้นทุนที่ไม่รู้ว่าจะไปลดตรงไหน และลดอย่างไร นึกไม่ออกบอกไม่ถูก ว่าจะเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ซ้ำร้ายปัญหาการสื่อสารระหว่างจัดซื้อกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท ก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจ และเปลืองเวลาเสียความรู้สึก ทำงานอยุ่ที่เดียวกันแท้ๆ แต่ดูเหมือนจะเข้าใจกันไปคนละทาง ทั้งศึกนอกศึกในรุ้มเร้าอยู่ทุกวี่ทุกวัน

     ยามที่สภาวะเศรษฐกิจการเมืองของโลกผันผวนเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดหย่อนเช่นทุกวันนี้ เป็นความสำคัญที่เราจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในบริษัทให้พร้อมรับมือ และอยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บตัว
The Standards of Purchasing Techniques
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆอีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Purchasing & Procurement Contracts
เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและสัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐานการซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี การรับโอนกรรมสิทธิ์ สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้ขายอาจไม่ส่งมอบสินค้าเลยหรือส่งมอบล่าช้า ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องกำหนดข้อสัญญาลดความเสี่ยง ระบุค่าปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฏหมายและเรียกค่าเสียหายให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งปวง ตลอดจนการออกใบสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขรัดกุมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้สามารถร่างข้อตกลงสัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในสัญญา หรือในใบสั่งซื้อได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อ และตอบรับทางแฟกซ์ อีเมล์ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

งานจัดซื้อไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชนซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงานจัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันปัญหาของงานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่า ใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมากเกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุ ใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้จะ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงานจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally
นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลที่เข้าตาผู้บริหารจากการเข้าสัมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงหลักการทำงาน เทคนิค วิธีการ ที่รวบรวมจากประสบการณ์จริงที่ใช้อย่างประสบความสำเร็จในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมาแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำงานในบริษัทขนาดเล็กใหญ่อย่างไรก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้อันเป็นทางลัดที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขององค์กรได้อย่างแน่นอน

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

KPI for Strategic Purchasing
ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร 

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Proactive Purchasing Strategy
สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทางในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้านต้นทุนด้วย

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

New Professional Purchaser

ในการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหาในแต่ละวันนั้น หนีไม่พ้นที่จะต้องถูกทวงถามถึง “คุณภาพของบริการ” หรือ “คุณภาพของซัพพลายเออร์” หรือบางทีก็ “คุณภาพการให้บริการของทีมจัดซื้อ” อยู่เสมอ และมักเป็นคำถามที่ฝ่ายจัดซื้อไม่สามารถตอบคำถามได้เต็มปากเต็มคำนัก บางครั้งอาจบ่ายเบี่ยงเลี่ยงที่จะตอบหรือตกลงเกณฑ์การให้บริการเพื่อหลบหลีกข้อผูกมัด แต่บางครั้งก็อาจจำเป็นต้องรับปากตกลงโดยไม่มั่นใจหรือไม่มีเกณฑ์การบริการที่เป็นที่ยอมรับของ User และไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หลักสูตรนี้จะช่วยป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาคาใจแก่นักจัดซื้อได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ
ต้นทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเข้ามาในองค์กร เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้าต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำองค์กรก็ยิ่งมีโอกาสสร้างกำไรได้มาก นักจัดซื้อจัดหามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อเป้าหมายกำไรขององค์กร และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายคือความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักจัดซื้อจัดหาเข้าใจเรื่องต้นทุนอย่างแจ่มแจ้งและใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุน” ได้คุ้มค่าจึงเหมาะกับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพทุกระดับ

เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่จัดให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์ และไร้อุปสรรคที่เคยมีอื่น ๆ

Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ถ้าเข้าใจเงื่อนไขของ L/C คู่ค้าก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราได้ โดยเฉพาะเมื่อมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น หรือ ผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ L/C ยิ่งต้องทำเอกสารหาเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ L/C กำหนด มิฉะนั้นอาจทำให้ไม่ได้รับเงินตามกำหนดหรือแย่กว่านั้นอาจไม่ได้รับเงินเลย ผู้นำเข้าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะเห็นสินค้าว่าถูกต้องตามคุณภาพ รวมทั้งจำนวนสินค้าครบถ้วนหรือไม่ก็ต้องชำระเงินก่อนที่จะเห็นสินค้า ก็ต้องเข้าใจใน L/C และเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่

        ดังนั้นจะต้องเข้าในเชิงลึกของ L/C โดยละเอียด ว่าอย่างไรทำไม่ได้ อย่างไรทำได้ การสัมมนาครั้งนี้จะให้รายละเอียดในการอ่าน L/C และ UCP 600 ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา การจะบอกว่าเอกสารมีที่ผิดหรือถูกนั้นก็ใช้มาตราต่าง ๆ ของ UCP 600 เป็นข้ออ้างอิง เพื่อการนำเสนอเอกสารผ่านธนาคารได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
การจัดซื้อ และขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกิจการ อีกทั้งภารกิจหลักที่ยังไม่แจ้งชัด รวมไปถึงการทำสัญญาซื้อขายกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องมีคำมั่นสัญญาให้ครบถ้วน ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คู่ค้าต้องเข้าใจร่วมกัน การชำระเงินต้องสอดคล้องกับการส่งมอบ การส่งมอบต้องเลือกให้สอดคล้องกับพาหนะขนส่ง วันรับส่ง ปริมาณสินค้า เอกสารที่ต้องร้องขอ และแม้แต่เรื่องการจัดซื้อแบบประกวดราคาหากใช้ไม่ถูกต้องแล้วย่อมสร้างความเสียหายแก่กิจการได้
How to prepare yourself to be an overseas buyer
หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน  (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้งานการของบริษัทสะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไปแต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อน ไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Fundamental in Import-Export
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท


การจัดการโลจิสติกส์ถือเป็นภาพรวมทั้งหมดในการทำธุรกิจ และมีผลกระทบต่อต้นทุนรวมเกือบทั้งหมด ดังนั้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยการพิจารณาการใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำลงและมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้หลักการบริหารคำสั่งซื้อ การประมาณการจัดเก็บ และการขายสินค้าที่เหมาะสมที่ทำให้ต้นทุนโดยรวมของระบบโลจิสติกส์ต่ำลง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะให้ความรู้กับพนักงาน
Price Negotiation for Construction / Engineering work
นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ยากเลยถ้านักจัดซื้อทราบหลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภทเช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามีแนวคิดโครงสร้างการประเมินอย่างไร ประกอบกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ หรือแม้แต่การประเมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าวจากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service
งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการ

สรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ การสร้างข้อกำหนดที่จำเป็น การคัดสรรผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ด้านราคาและเทคนิค การกำหนดหลักการการเสนอราคา หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จนถึงกระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะเป็นการบรรยาย สลับกับการลงมือปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ ไปจนถึงการนำหลักการใหม่ๆมาปรับใช้ (OKR/Exos) ตลอดไปจนถึงการวัดผลในกระบวนการทำงาน (Matric) และ การวัดผลเชิงกลยุทธ์ (KPIs) การรับรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เรามีแนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อ Disrupt งานจัดซื้อให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)
Spending Analysis เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท เพื่อตอบคำถามพื้นฐาน คือ ซื้ออะไร กับใคร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยการหาคำตอบก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการหรือวางแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสินค้า/บริการในแต่ละกลุ่ม การทำ Spending Analysis นั้นจำเป็นต้องมีรูปแบบและขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ การเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Data Extraction from ERP) การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและการจัดกลุ่ม (Data Cleaning/Categorization/Grouping)วิเคราะห์ข้อมูล (Spending Analysis) จาก Spending Analysis ประกอบการจัดทำ Supply Positioning ทำให้นักจัดซื้อสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดอย่างได้อย่างมีแบบแผน

ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานจัดซื้อ หากต้องการอยู่รอด และคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ ในหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ในภาพกว้าง ที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายส่วนหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบระบบของ Software ด้านจัดซื้อจัดจ้างระดับโลก เสริมกับประสบการณ์ของผู้บรรยายในการประยุกต์ใช้งานจริง

Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal–AHP
หลักสูตรนี้จะมีการแจก ตัวอย่าง แบบฟอร์ม และ Software เพื่อนำไปใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ หากนำComputer Notebook มาจะได้ลงมือใช้ Software ไปด้วยเลยในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างที่ทราบกันว่าคุณภาพกับราคาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน คำถามโดยทั่วไปคือว่าหากต้องการเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกว่ารายอื่นแต่ว่าราคาแพงกว่า ท่านจะมีเหตุมีผลอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีได้อย่างไรเราจะแนะนำวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) ให้ใช้ร่วมกับ Benefit–Cost Ratio ทำให้สามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้

เหมาะสำหรับ : นักจัดซื้อทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และผู้ที่สนใจอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานจัดซื้อ

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)” เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 นั้นจำเป็นต้องบูรณาการ “เทคโนโลยีและดิจิทัล” เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกิจกรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและส่งเสริมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานให้สั่นและแคบลงยิ่งขึ้น ตั้งแต่ผู้สนับสนุน ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการและผู้บริโภค ด้วยแนวคิดองค์กรอัจฉริยะ (Smart Factory)

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นกลยุทธ์การมุ่งสู่ “โลจิสติกส์ 4.0” (Logistics 4.0 strategy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในการให้บริการที่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ให้สอดคล้องกลยุทธศาสตร์ระบบขนส่งสินค้าในภูมิภาคอย่างเหมาะสม ด้วยการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (SMART Logistic 4.0)

ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานจัดซื้อ หากต้องการอยู่รอด และคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้

ผู้บริหาร/ทีมงานจัดซื้อในยุคนี้ ต้องมีความรู้การบริหารงานให้มีความก้าวหน้าแบบไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปอีกแล้วจำเป็นต้องก้าวกระโดดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเทคนิคการจัดโครงสร้างทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงต้องรู้ว่าโลกของจัดซื้อปัจจุบันก้าวไปไกลถึงขนาดไหน ท้ายที่สุดการที่จะไปกับยุค 4.0 นี้ ยังคงต้องมีทัศนคติเชิงรุก และภาวะผู้นำที่ถูกทิศทางอีกด้วย

การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก
กระบวนการจัดซื้อ (Purchasing Process) อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดหา การจัดหา (Procurement) และซื้อมานั้นผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการขอซื้อให้มีการส่งมอบและการควบคุมผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตและต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งทุกองค์กรต้องจัดทำและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมินคัดเลือกเฝ้าติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรักษาระดับคลังสินค้า (Inventory) อย่างมีระบบอีกด้วย   ดังนั้นหากองค์กรส่งเสริมนักจัดซื้อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดหาและจัดซื้อให้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากขึ้นด้วยหลักสูตรนี้แล้ว จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งที่จะสามารถควบคุมและการบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงถือและเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร อนาคตภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันและนำมาซึ่งการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” ของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น คือ เน้นการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลักเท่านั้น ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในขั้นก้าวหน้า คือ การบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์” ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้าแล้วเสร็จและส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค

 ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ในการรักษาเวลาในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสำคัญทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลง หรือมีการทุบกำแพงระหว่างฝ่าย จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้องค์การธุรกิจ มีผลกำไรมากขึ้น

คลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้ ภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้นการควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse management) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่หากภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อ (Purchasing) นั้นอย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี

     ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) และจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

การบริหารงานจัดซื้อยุค 4.0 ยุคปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Innovation and Technology) มีการเปลยี่นแปลงไปอย่าง รวดเร็ว ผู้บริหาร/ทีมงานจัดซื้อหากต้องการอยู่รอด และคงความเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จำเป็นต้อง ปรับตัวให้เท่าทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 แบบก้าวกระโดด รวมถึงการมีทัศนคติเชิงรุก และมีภาวะผู้นำที่ถูกทิศทางอีกด้วย การประยุกต์ใช้ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Basic Requirement) ที่ประยุกต์ใช้ ทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในระบบบริหาร ดังกล่าวมีข้อกำหนดที่สำคัญได้ แก่ ข้อกำหนดด้านการจัดซื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาจจะ ไม่เข้าใจข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื้อทำให้เกิดปัญหาในการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การตรวจตดิตามภายใน หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าใจ กระบวนการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ แนวทางการเขียนบริบท ภายใน และภายนอก การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานจัดซื้อ และการนำไปใช้
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร  เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ วิศวกรทำงานประเมินการขาย หรือ ฝ่ายขายที่ต้องเสนอราคา  หรือ ผู้ที่กำลังจะทำกิจกรรมนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS2020RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020) ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอม ที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น 
จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงาน จำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จำเป็นต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างจึงจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและอย่างมีจรรยาบรรณ และสามารถจัดยุทธศาสตร์การทำงานจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วย

ในการทำการค้าต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมุ่งเน้นเรื่อง เอกสารมากกว่าตัวสินค้าที่ซื้อขายกัน สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) ได้กำหนดกฏระเบียบต่างๆ ออกมาบังคับใช้  โดยเนื้อหาจะเป็นข้อความคล้ายตัวบทกฏหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จึงมักนำส่งเอกสารที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องให้แก่ธนาคาร ตลอดจนปัญหาข้อตกลงและเงื่อนไข (Discrepancy) ที่คู่ค้ามักมีปัญหาเป็นประจำคือเรื่องเอกสารการเงินและการค้าระหว่างกัน    สถาบันได้เห็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กันมาก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บริษัทใดที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับปฏิบัติการยุค 4.0 ย่อมกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและปรับตัวเพื่อมิให้ตกขบวนหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จากนั้นวงการต่างๆ ก็มีการนำปฏิบัติการหลายอย่างมาเทียบเคียงให้สอดคล้องกับยุคของอุตสาหกรรม รวมไปถึงวงการจัดซื้อก็มีการพูดถึง Procurement 4.0 ด้วยเช่นกัน

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นปฏิบัติการต้นน้ำที่สำคัญมากของทุกบริษัท หากกระบวนการต้นน้ำขลุกขลักเสียหาย
หรือเสียเปรียบ ย่อมทำให้กิจกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของบริษัทด้อยประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันในสนามธุรกิจได้


การจัดหาสินค้าหรือวัสดุ แบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงไม่น้อย หากเกิดความผิดพลาดขึ้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้นควรจะต้องเรียนรู้หลักการ ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน


ระบบการจัดซื้อตามระบบบริหารคุณภาพเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Basic Requirement) ที่ประยุกต์ใช้ได้ทกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในระบบบริหารมีข้อกำหนดที่สําคัญได้แก่ ข้อกำหนดด้านการจัดซื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่เข้าใจถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื้อทําให้เกิดปัญหาในการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบทบาทที่ต้องเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับการตรวจติดตามภายใน หรือตรวจติดตามภายนอกองค์กร ได้แก้ การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier


ในยุคปัจจุบันผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เก่งเฉพาะเทคนิคหรือเนื้องานต้องมีความรู้และมีแบบแผนที่ชัดเจนที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็น High Performance Organization-HPO พร้อมทั้งต้องมีทักษะอีกด้านคือการบริหารหน่วยงาน ที่สำคัญอันนึงเรียกว่าภาวะผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก น้อยคนนักที่จะมีทักษะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเอง (Born to be) โดยมากจะแลกมาด้วยระยะเวลา ประสบการณ์ การลองผิดลองถูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้มีการรวบรวมไว้เป็นหลักการให้ยึดถือปฏิบัติและฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น
โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมหลักการที่สำคัญเอาไว้จากบริษัทระดับโลกเป็นมีชื่อเสียงด้าน HPO และ Leadership Management หลายๆที่ มาปรับและประยุกต์กับประสบการณ์ที่ได้บริหารหน่วยงานจัดซื้อมาจากหลากหลายที่ หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป


เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ เหมาะมากสำหรับผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหาฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมาพากล หากไม่มีระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจการแต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกาจุกจิกอย่างมากมายมาบีบจนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงานก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น กูรูจัดซื้อของเมืองไทย ผลจากสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวคิดดี ๆ ที่ตกผลึกและสามารถนำมาใช้ในกิจการได้ อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดหาปลอดจากการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Back

ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×