หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)
Fundamental of Import-Export

 วิทยากร

วิทยากร :อ. จันทรา สิงหพันธุ ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทหลายแห่ง งานในอดีต *PATKOL PUBLIC CO., LTD, - Consultant Supply Chain Department (PK Group) * PATKOL MANUFACTURING CO., LTD. - Procurement & Forwarding Division Manager - Supply Chain Department

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

    หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้องเพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน
        ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า  พนักงานบัญชี พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 3              วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564                (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
รุ่นที่ 4              วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564         (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
รุ่นที่ 5              วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564       (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

1. วิธีคำนวณ Terms of Shipment

2. ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of each type of Container)

3. ฉลากของสินค้าสำหรับการขนส่ง (Packing Symbol for Delivery)

4. สาระต้องรู้ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาทิเช่น

     • เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ

     • การผ่านแดนและถ่ายลำ ตามมาตรา 102

     • การประเมินอากรโดยศุลกากร

     • การกำหนดเวลาให้ของนำเข้ากลายเป็น “ของตกค้าง” 

     • การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

     • ความผิดและโทษตามมาตรา 27

     • ทำอย่างไรเมื่อสำแดงเท็จโดยไม่เจตนา

5. ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป  

ถาม-ตอบอัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ ID Line : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


ID Line : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×