หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน สิงหาคม 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 5 .. 64

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00

. 6 .. 64

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

.ธีรทูล

3,900.00

. 7 .. 64

PS-016 : การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ

.ปัลลพ

3,900.00

. 10 .. 64

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 10 .. 64

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

. จันทรา

3,900.00

. 14 .. 64

PS-052 : การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์

.ปัลลพ

3,900.00

. 16 .. 64

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 17 .. 64

PS-066 : เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 17 .. 64

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

. สุชาติ

3,900.00

. 18 .. 64

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

. เชี่ยวชาญ

4,900.00

. 18 .. 64

PS-019 : วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Aanalysis พร้อม Case Study และฝึกปฏิบัติ

. จรูญโรจน์

4,900.00

พฤ. 19 .. 64

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 19 .. 64

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

. จันทรา

3,900.00

. 20 .. 64

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

.ธีรทูล

3,900.00

. 23 .. 64

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

. เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 23 .. 64

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

. กมลทิพย์

3,900.00

. 24 .. 64

PS-073 : การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ การส่งออกอย่างมืออาชีพ

. จันทรา

3,900.00

. 24 .. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

3,900.00

. 25 .. 64

PS-038 : นักจัดซื้อมือใหม่

. กมลทิพย์

3,900.00

. 25 .. 64

PS-074 : จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

. เชี่ยวชาญ

4,900.00

พฤ. 26 - . 27 .. 64

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ( 2 วันอบรม )

. สุชาติ

7,800.00

พฤ. 26 .. 64

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

. จรูญโรจน์

3,900.00

ส. 28 .. 64


PS-005 : การบริหารและจัดการสัญญา

อ.ปัลลพ

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×