หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)
Purchasing & Supply Role in Combating the Crisis

 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

 วิกฤตการณ์เกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภัยธรรมชาติและเงื้อมมือมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหลาย ในยามวิกฤตหรือคับขันจำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายามปกติ ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับตัวได้อย่างคล่องแคล่วกว่าปกติ โดยที่ไม่ใช้พฤติกรรมกดคนอื่นให้จมน้ำตายไปเพื่อให้ตัวเองรอดอย่างเห็นแก่ตัว
     หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า เมื่อเกิดวิกฤตนักจัดซื้อต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย และพร้อมที่จะทะยานขึ้นแข่งขันได้ทันท่วงทีเมื่อฟ้าเปิด
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
     - ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา และผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ
ประโยชน์ที่จะได้
     - มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของการทำงานจัดซื้อจัดหาแบบมืออาชีพ

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 6              วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564              (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
รุ่นที่ 7              วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564                 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

* ในยามวิกฤต นักจัดซื้อจัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร เพื่อจะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุด

- Man – ทรัพยากรบุคคล

- Material – พัสดุและสินค้า

- Money – กระแสเงินสดของกิจการ

* Cut the fat, not the muscle คือคำเตือนเกี่ยวกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต

* วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้ 

- From zero to hero - จากบ่มิไก๊ กลายเป็นฮีโร่

- Indispensable person - คนที่บริษัทขาดไม่ได้

* เมื่อเกิดวิกฤต นักจัดซื้อต้องฉวยโอกาสปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และพร้อมที่จะทะยานขึ้นเวทีแข่งขันได้ทันทีเมื่อฟ้าเปิด

* ข้อคิดดีๆเมื่อจะต้อง Work from home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ ID Line : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


ID Line : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×