หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน สิงหาคม 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ.4 ส.ค. 65

QS-006 : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

อ.รมณีย์

2,900.00

จ. 15 ส.ค. 65

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900.00

อ. 16 ส.ค. 65

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900.00

อ. 23 ส.ค. 65

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 1901

อ.รมณีย์

3,900.00

พฤ.25 ส.ค. 65

QS-010 : การพัฒนาผู้ขายตามข้อกำหนด IATF16949

อ.รมณีย์

2,900.00

ศ. 26 ส.ค. 65

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

2,900.00

อ. 30 ส.ค. 65

QS-026 : การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

อ.รมณีย์

2,900.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 9 ส.ค.65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

ส. 13 ส.ค.65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

พ. 17 ส.ค. 65

HR-011 : จิตสำนึกด้านคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,900.00

พฤ. 18 ส.ค. 65

HR-028 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

ส. 20 ส.ค.65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

จ. 21 ส.ค. 65

HR-016 : การสร้างเสริมความรู้ด้านคุณภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น

อ.รมณีย์

2,900.00

ส. 27 ส.ค.65

HR-009 : การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

 


เว็บสำเร็จรูป
×