หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-012 : การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

(Global Strategic Sourcing Option)


 วิทยากร

อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, 
ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย) 

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        การจัดหาสินค้าหรือวัสดุ แบบสะเปะสะปะ  สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว จะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้าหรือวัสดุนั้น ดำเนินไปได้แบบมืออาชีพ

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 6 - วันศุกร์ที่            16 มิถุนายน     2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่    17 สิงหาคม     2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 8 - วันศุกร์ที่            20 ตุลาคม       2566 - แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร (What is strategic sourcing?)

-  9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ (Nine steps in commodities execution process)

-  ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix

การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy (Sourcing strategy setting)

การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ (Concepts of TCO and Priceberg)

ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM), Supplier Portfolio Matrix (SPM), Supplier Strategy Matrix (SSM), และ Supply Segmentation

การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ (Various types of bidding)

ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts

การรายงานผล และการจัดทำ Checklist , Briefing Book


ค่าอบรม :

(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท 

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×