Hotline : 092-835-2953
               092-775-5853
 
  📣 📢  Promotion +++ หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource ) อบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป  ลดทันที่ท่านละ 400 บาท +++ 📣 📢 "
หมวดหลักสูตร
ปฏิทินฝึกอบรม (Public Training)
ตารางอบรมประจำปี 2563
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ประวัติวิทยากร

แผนที่โรงเเรม
วิธีการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนออนไลน์ "แบบฟอร์มออนไลน์"ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยเลื่อนไปอีก หรือต่อจากหัวข้อหลักสูตรที่ต้องการโดยเลื่อนลงมาให้สุด

2. กรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มสัมนาที่ได้จากการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัมนาโดยการ Click ที่ In-House Training กรณีต้องการอบรมที่องค์กร และ Click ที่ Public Training กรณีต้องการอบรมตามตารางแผนอบรมหรือตามกำหนดการที่ปฏิทินอบรมของบริษัทฯ และส่งกลับมายัง อีเมล์ ssr.qualitycenter@gmail.com หรือแฟ๊กซ์ 02-569-6537

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัมมนา

In-House Training ( ที่สถานประกอบการ )
Public Training ( โรงแรมชั้นนำติด BTS )
ลงทะเบียนออนไลน์
ชื่อบริษัท : *
วันที่ส่งใบลงทะเบียน : *
เลขที่ตั้ง : : *
ตำบล/แขวง : *
อำเภอ/เขต : *
จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ : *
ประเภทธุรกิจ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก  : *
สาขา : *
ผู้ประสานงาน : *
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์ : *
มือถือ  :
อีเมล์ : *
ท่านทราบข่าวการสัมมนานี้จากช่องทางใด.... :


(โปรดระบุ) :
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดผู้สมัคร :
ผู้สมัครท่านที่ 1 :  :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร  :
อีเมล์/ID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) : *
Date : *
ผู้สมัครท่านที่ 2 :  :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร  :
อีเมล์/ID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date :
ผู้สมัครท่านที่ 3 :  :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร  :
อีเมล์/ID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) : *
Date :
 
 


ส่วนที่ 3 : รายละเอียดการชำระค่าสัมมนา


อัตราค่าอบรม                           อ้างอิงตามที่กำหนดแผนการอบรมประจำปี สำหรับสมาชิกลดลงจากราคาปกติ ท่านละ 300 บาท และกรณีส่งผู้เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดท่านละ 400 บาท ยกเว้น หลักสูตรหมวดงานจัดซื้อ ( Purchasing Strategy (PS))
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน (อัตราค่าอบรมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificte of Attendance ให้กับผู้เข้าอบรม

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911
บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
29/266 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วิธีการชำระเงิน
กรุณาโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนวันอบรม จะต้องได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ 
จึงโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ (บจก. เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)
    - ธ.กสิการไทย        สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 3        เลขที่  892-2-16751-7
    - ธ.ไทยพานิชย์       สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 3        เลขที่  405-1-61066-6
    - ธ.กรุงเทพ             สาขาบิ๊กซี รังสิตคลอง 3        เลขที่  936-0-22084-3
(พร้อม Fax สำเนาการโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2569-6537, E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com หรือที่ ID Line : 0928352953 และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือ ฝากให้ผู้เข้าสัมมนานำมามอบให้ในวันสัมมนา พร้อมรับใบเสร็จ)
การสำรองที่นั่ง : สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครโดยการ Download แบบฟอร์ม และส่งมาที่ โทรสาร 0-2569-6537 หรือ E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com  

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1.กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
   - ท่านสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมหลักสูตรได้ โดยแจ้งให้ SSR Quality Center ทราบก่อนวันสัมมนา 1 วัน
   - SSR Quality Center ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนและการโอนย้ายไปยังหลักสูตรอื่นๆ

2. กรณีท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน

   - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 5 วันทำการ ท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนคืน 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)

   - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาน้อยกว่า 5 วันทำการ ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน


ssrqualitycenter.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×