หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กุมภาพันธ์ 2565
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 8 ก.พ. 65

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 8 ก.พ. 65

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พ. 9 ก.พ. 65

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 10 ก.พ. 65

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 10 ก.พ. 65

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 11 ก.พ. 65

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ส. 12 ก.พ. 65

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 14 ก.พ. 65

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 15 ก.พ. 65

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี

3,900.00

อ. 15 ก.พ. 65

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 17 ก.พ. 65

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 18 ก.พ. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 18 ก.พ. 65

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 19 ก.พ. 65

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

ส. 19 ก.พ. 65

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

อ.สมเกียรติ

3,900.00

อ. 22 ก.พ. 65

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 23 ก.พ. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 23 ก.พ. 65

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 23 ก.พ. 65

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

พฤ. 24 ก.พ. 65

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

อ.กิตติกร

3,000.00

พฤ. 24 ก.พ. 65

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,000.00

พฤ. 24 ก.พ. 65

กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00

ศ. 25 ก.พ. 65

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

3,900.00

ศ. 25 ก.พ. 65

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 25 ก.พ. 65

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

3,000.00

ส. 26 ก.พ. 65

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 9-10 ก.พ. 65

การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย 

อ.รมณีย์

5,800.00

อ. 15 ก.พ. 65

แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011

อ.รมณีย์

2,900.00

พฤ. 17 ก.พ. 65

การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

อ.รมณีย์

2,900.00

พ. 23 ก.พ. 65

ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900.00

ศ. 25 ก.พ. 65

ข้อกําหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,900.00


วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 11 ก.พ 65

การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900.00

อ.22 ก.พ 65

การทำรายงานที่ถูกใจผู้บริหารด้วย Excel อย่างมืออาชีพ

อ.สุทิน

3,000.00

ศ. 25 ก.พ. 65

การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,000.00

 


เว็บสำเร็จรูป
×