หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Foundation of Purchasing Process
 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งกับบุคคลต่อไปนี้
1. นักจัดซื้อมือใหม่ 
2. มิใช่มือใหม่  แต่เข้ามาจับงานจัดซื้อยังไม่ถึง 5 ปี 
3. ผู้บริหารแผนกจัดซื้อที่มิได้ไต่เต้ามาจากงานจัดซื้อระดับล่าง 
4. นักจัดซื้อที่เคยชินอยู่กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปโดยไม่รู้ที่มาที่ไป และเบื้องหลังของแต่ละขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อ 
5. ผู้ที่ต้องติดต่อใช้บริการจากฝ่ายจัดซื้อ

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ พร้อมทั้งข้อควรระวังหลายประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือกระทำไปอย่างบกพร่องไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 73 - วันจันทร์ที่            19 มิถุนายน        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 74 - วันศุกร์ที่              14 กรกฎาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 75 - วันศุกร์ที่              25 สิงหาคม        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 76 - วันศุกร์ที่              15 กันยายน        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 77 - วันพุธที่                11 ตุลาคม         2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 78 - วันจันทร์ที่            13 พฤศจิกายน   2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

คุณสมบัติแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการทำงานจัดซื้อ

• คนประเภทใดบ้างที่ไม่ควรให้มาทำงานในแผนกจัดซื้อ

• เข้าใจความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น  - Purchasing,  - Procurement,  -Supplier,  - Vendor, 

  - Contractor,  - Broker,   - Outsourcing,  Etc.

• เอกสารสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เช่น

       - ใบขอให้ซื้อ (PR – Purchase Requisition)            

       - ใบเสนอราคา (Quotation)

       - ใบสั่งซื้อ (PO – Purchase Order)                         

       - ใบส่งของ (Delivery Note)

       - ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)                         

       - Etc.

• เส้นทางเดินเอกสารและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• วิธียกเลิกใบสั่งซื้ออย่างถูกต้อง ไม่ใช่เพียงการโทร.ไปบอก หรือส่งจดหมายไปแจ้ง

• การปรับและเรียกร้องค่าเสียหายจากซัพพลายเออร์

• วิธีการอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ

• ช่องทางการรั่วไหลและทุจริตในงานจัดซื้อและวิธีป้องกัน


ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×