หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร อบรม จัดซื้อ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 5 พ.ย. 64

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ

อ.ธีรทูล

3,900.00

อ. 9 พ.ย. 64

PS-036 : การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

อ. กมลทิพย์

3,900.00

อ. 9 พ.ย. 64

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

3,900.00

พ. 10 พ.ย. 64

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 11 พ.ย. 64

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

อ. สุชาติ

3,900.00

พฤ. 11 พ.ย. 64

PS-044 : เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

อ. จันทรา

3,900.00

ศ. 12 พ.ย. 64

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

3,900.00

ศ. 12 พ.ย. 64

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

ส. 13 พ.ย. 64

PS-016 : การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ

อ.ปัลลพ

3,900.00

อ. 16 พ.ย. 64

PS-039 : ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

อ. สุชาติ

3,900.00

อ. 16 พ.ย. 64

PS-046 : ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 17 พ.ย. 64

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 18 พ.ย. 64

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ. เชี่ยวชาญ

4,900.00

พฤ. 18 พ.ย. 64

PS-019 : วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Aanalysis พร้อม Case Study และฝึกปฏิบัติ

อ. จรูญโรจน์

4,900.00

ศ. 19 พ.ย. 64

L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

อ.วัชระ

3,900.00

ศ. 19 พ.ย. 64

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

3,900.00

จ. 22 พ.ย. 64

PS-025 : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

อ. 23 พ.ย. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ. กมลทิพย์

3,900.00

อ. 23 พ.ย. 64

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

3,900.00

พ. 24 พ.ย. 64

PS-028 : ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พ. 24 พ.ย. 64

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ. จรูญโรจน์

3,900.00

พฤ. 25 พ.ย. 64

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00

พฤ. 25 พ.ย. 64

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

อ.วัชระ

3,900.00

พฤ. 25 - ศ. 26 พ.ย. 64

PS-032 : สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง ( 2 วันอบรม )

อ. กิตติกร + อ. สุชาติ

7,800.00

ศ. 26 พ.ย. 64

PS-015 : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

อ.ธีรทูล

3,900.00

ส. 27 พ.ย. 64

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. จีรภา

3,900.00

ส. 27 พ.ย. 64

PS-053 : กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ

อ.ปัลลพ

3,900.00

ส. 27 พ.ย. 64

PS-005 : การบริหารและจัดการสัญญา

อ.ปัลลพ

3,900.00

จ. 29 พ.ย. 64

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ. เชี่ยวชาญ

3,900.00


เว็บสำเร็จรูป
×