หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export
 วิทยากร

วิทยากร :อ. จันทรา สิงหพันธุ ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทหลายแห่ง งานในอดีต *PATKOL PUBLIC CO., LTD, - Consultant Supply Chain Department (PK Group) * PATKOL MANUFACTURING CO., LTD. - Procurement & Forwarding Division Manager - Supply Chain Department

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 45 - วันพฤหัสบดีที่  18 พฤษภาคม  2566     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 46 - วันพุธที่           14 มิถุนายน      2566    โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 47 - วันพุธที่           19 กรกฎาคม    2566    โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 48 - วันพุธที่           16 สิงหาคม      2566    โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 49 - วันพุธที่           13 กันยายน      2566    โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 50 - วันพุธที่           25 ตุลาคม        2566    โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 51 - วันพุธที่           22 พฤศจิกายน 2566     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 52 - วันอังคารที่      19 ธันวาคม      2566     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

• เปรียบเทียบ INCOTERMS®2020 กับ 2010

• ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment

• ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน

• เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers

• ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ

• สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ

• ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ

• สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ

• การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ

• เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C and L/C

• การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก

• กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×